Dość często wypadki zdarzają się na nieruchomościach będących własnością kogoś innego. Takie zdarzenia często prowadzą do powstania roszczenia wobec osób władających nieruchomością   czyli tzw. “occupiers’ liability claim”. W takich przypadkach zastosowanie znajdzie ustawa Occupiers Liability Act 1957r. tj. ustawa o odpowiedzialności osób władających nieruchomościami z roku 1957.

 

Regulacje prawne obowiązujące właścicieli nieruchomości

Osoby władające nieruchomością mają obowiązek dołożenia należytej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na ich mieniu. Jeżeli powstaje konflikt co do tego kto włada rzeczą, należy sprawdzić kto sprawuje nad nią faktyczną kontrolę. Obowiązek owych osób polega na tym, że powinny one podjąć wszelkie uzasadnione kroki celem zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym nieruchomość biorąc pod uwagę cel dla którego odwiedzający zostali zaproszeni albo wpuszczeni na dany teren.

 

Odpowiedzialni za zapewnienie takich środków powinni przeprowadzać pod tym kątem oceny ryzyka. Winni są podjąć kroki celem zminimalizowania lub wyeliminowania możliwych niebezpieczeństw. Na przykład, supermarkety powinny mieć zasady dotyczące przeprowadzania inspekcji sklepu pod kątem rozlań lub ryzyk związanych z potknięciami. Kontrole takie powinny być uregulowane w ramach systemu zapewniającego regularność. Jeżeli w parku jest plac zabaw – powinien on być poddawany regularnym inspekcjom i konserwacji. Jeżeli jest to konieczne, w odpowiednich miejscach należy umieścić znaki ostrzegawcze.

 

Gdy z powodu deszczu wejście do sklepu jest mokre, system kontroli powinien przewidywać: znak ostrzegający przed śliską podłogą, matę antypoślizgową, regularne sprzątanie oraz kontrole.

 

Aby ustalić ewentualne zaniedbanie, powinniśmy zbadać następujące czynniki:

 

  1. Naturę zagrożenia
  2. Powagę zagrożenia urazem
  3. Koszty podjęcia kroków potrzebnych do uniknięcia zagrożenia
  4. Ostrzeżenia związane z zagrożeniem

 

Obrazując: sklep zaprasza nas do lokalu w celu zakupu towarów. W związku z tym, dużo osób do takiego sklepu wchodzi i wychodzi. Naturalnym jest, że jeżeli pada na zewnątrz, ilość wody na podłodze w takiej sytuacji z czasem się zwiększa. Kroki które należy podjąć aby uniknąć ewentualnego zagrożenia nie są kosztowne – w tej sytuacji sprawdziłaby się wycieraczka, znak ostrzegawczy oraz regularna kontrola stanu podłogi. Zaniedbanie któregoś kroku może wskazywać na zaniedbanie. Przydatne mogą się okazać w takiej sytuacji obraz z kamery. Istotny może być nie tylko zapis z samego momentu wypadku, ale także z całego dnia w którym ten się wydarzył. Jeżeli władający twierdzi, że wdrożył i stosował system który zapewnia bezpieczeństwo – wideo z tego dnia powinno rzucać trochę światła na jego twierdzenia. Nagranie może dostarczyć odpowiedzi na pytania takie jak: czy przed wypadkiem przeprowadzano kontrolę? Jak często? Czy na podłodze były jakieś znaki ostrzegawcze?

 

Inne przykłady takich wypadków to potknięcia / poślizgnięcia z powodu np.: schodów bez zabezpieczenia anty-poślizgowego, złamanego stopnia, nieposypanego lodu na parkingu, rozlanego oleju w warsztacie itp. W tych przypadkach także znajdą zastosowanie opisane zasady. Jeżeli władający nie jest w stanie udowodnić, że stosował uzasadniony okolicznościami system inspekcji, być może świadczy to o zaniedbaniu z jego strony.

 

Rozumiemy, że wypadki mogą mieć poważny wpływ na Państwa życie. Nie tylko z powodu samego urazu, ale także np. wolnego z pracy, które może spowodować utratę płynności finansowej.

W Optimal Solicitors pracują doświadczeni Solicitorzy którzy zajmują się sprawami tego typu i mogą Państwu udzielić rzetelnej porady co do kroków które należy podjąć i najlepszego sposobu działania. Zapraszamy Państwa do kontaktu, zobaczymy jak możemy pomóc 0161 250 7771