Umowy opcyjne
korzystne dla każdego.

Dostosuj umowy opcyjne do potrzeb swojej firmy i uzyskaj wymierne korzyści z większej wydajność i mniejszej rotacji pracowników.

Nasz doświadczony zespół przeprowadzi Cię przez tajniki tych umów, abyś mógł czerpać z nich same korzyści.

  curve

  Strategie opcyjne dostosowane do celów biznesowych

  Umowy opcyjne zawsze wydają się świetnym pomysłem. Jeśli jednak nie znasz się na implikacjach prawnych, strategie opcyjne mogą szybko przynieść firmie odwrotne skutki. Dlatego warto współpracować z zespołem, który specjalizuje się w tej dziedzinie prawa korporacyjnego.

  Optimal Solicitors pomogą Ci zrozumieć te umowy i zajmą się całym procesem – w tym decyzjami związanymi z opcjami sprzedaży i kupna, przestrzeganiem przepisów i wszelkimi implikacjami podatkowymi.

  Zajmiemy się papierkową robotą i upewnimy się, że unikniesz typowych pułapek związanych z umowami opcyjnymi. Dzięki temu możesz zrobić coś dobrego dla swoich pracowników i firmy, nie wywierając na nich dodatkowej presji.

  Co to jest umowa opcyjna?

  Co to jest umowa opcyjna?

  Umowy opcyjne są zazwyczaj zawierane z pracownikami, choć w zależności od okoliczności mogą dotyczyć także innych interesariuszy.

  Zasadniczo są to prawnie wiążące umowy między spółką a stroną trzecią (“posiadaczem opcji”). W przypadku stosowania ich w miejscu pracy, wyraźnie dają one pracownikom “opcję” zakupu akcji. Jeśli posiadacz opcji zdecyduje się skorzystać z przysługującego mu prawa, może nabyć te akcje (zwane także “akcjami opcyjnymi”) w spółce.

  Należy zauważyć, że sposób ich działania zależy od tego, czy umowa dotyczy opcji kupna czy sprzedaży:

  Opcje kupna

  Jest to umowa opcyjna, na mocy której nabywca ma prawo (choć w żadnym wypadku nie jest do tego zobowiązany) kupić akcje od sprzedawcy. Może to nastąpić, jeśli zostaną spełnione warunki określone w umowie.

  Opcje sprzedaży

  Opcja sprzedaży jest przeciwieństwem, ponieważ działa na korzyść sprzedającego. Kontrakt zmusza posiadacza opcji do dokonania zakupu, zgodnie z opcją wyszczególnioną w umowie.

  Jak działa umowa opcji?

  Umowy opcyjne muszą być niezwykle przejrzyste. Ogólnie rzecz biorąc, powinny one zawierać:

  • Przyznanie opcji kupna lub sprzedaży.
  • Udziały, które są przedmiotem opcji
  • Szczegóły dotyczące wszelkich płatności w przypadku wykonania opcji.
  • Informacje o wszelkich warunkach, które muszą być spełnione, zanim posiadacz opcji skorzysta z przysługującego mu prawa
  • Dokładny okres czasu, w którym posiadacz opcji może z niej skorzystać
  • Szczegóły dotyczące sposobu wykonania opcji
  • Cena opcji i szczegóły jej kalkulacji (może to być cena stała lub też może być zastosowana określona formuła)
  • Informacje na temat okoliczności, w których opcja nie zostanie zrealizowana
  • Informacje czy akcjonariusz udzieli poręczenia za akcje
  • Wszelkie ograniczenia nałożone na udziałowca w okresie, gdy opcja jest w użyciu
  • Informacje czy reorganizacja kapitału zakładowego będzie miała wpływ na opcję.

  Jaka jest różnica między akcjami a opcjami?

  Akcje i opcje różnią się od siebie na cztery główne sposoby.

  Posiadanie akcji

  Ktoś, kto posiada akcje, staje się automatycznie udziałowcem spółki posiadającym prawo własności kapitału i związane z tym prawa. Jeśli natomiast posiada opcje, ma prawo stać się udziałowcem w przyszłości po z góry ustalonej cenie (po konwersji opcji na akcje).

  Płatność

  Za opcje się nie płaci; zamiast tego są one przyznawane lub nabywa się do nich uprawnienia. Nabywca po prostu płaci ustaloną wcześniej cenę, gdy zdecyduje się na konwersję opcji na akcje.

  Gdy akcje zostaną wyemitowane i przydzielone, pracownik faktycznie staje się ich właścicielem. Wówczas potencjalnie musiałby płacić podatki od dywidend lub ewentualnych zysków kapitałowych, gdyby zdecydował się je sprzedać.

  Nabywanie uprawnień i ochrona

  Nabywanie uprawnień polega na tym, że akcje, albo opcje są “zarabiane”, a po upływie okresu nabywania uprawnień pracownik staje sięwłaścicielem całej ich liczby. Akcje nabywa się według “odwrotnego nabycie praw”, a opcje według “przyszłego nabycia praw”.

  W przypadku odwrotnego nabywania uprawnień akcje są przyznawane z góry, ale nabywanie uprawnień jest odwrócone: jeśli pracownik odejdzie z firmy przed końcem okresu nabywania uprawnień, musi sprzedać firmie akcje, do których nie nabył uprawnień. Na ogół nie przynosi to zysku. Chroni to firmę przed niespodziewanym odejściem pracownika i zabraniem ze sobą dużego pakietu akcji.

  W przypadku nabywania uprawnień w przód posiadacz opcji ma opcje przyrostowe. Chroni to firmę – posiadacz opcji jest zmotywowany do pozostania w firmie, ponieważ im dłużej będzie w niej pracował, tym więcej opcji może otrzymać.

  Implikacje podatkowe

  Zazwyczaj akcje powodują natychmiastowe obciążenie podatkowe dla pracownika i pracodawcy. Wynika to z ceny zapłaconej za akcję przez inwestorów. Należy pamiętać, że jeśli akcje te nie mają żadnej wartości, mogą nie mieć żadnych implikacji podatkowych.

  Początkowo od opcji nie płaci się podatku. W zależności od indywidualnych okoliczności (kontekstu i rodzaju programu akcji), po zamianie opcji może potencjalnie powstać obowiązek zapłaty podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne (NIC). Po sprzedaży akcji pracownik może być zobowiązany do zapłaty podatku CGT.

  Pomogliśmy tysiącom osób, takim jak Ty, uzyskać najlepsze wyniki

  Opracuj swoje strategie opcyjne z Optimal Solicitors

  Umowy opcyjne mogą być bardzo korzystne. Stanowią one zachętę motywującą pracowników i mogą być bardziej efektywnym podatkowo sposobem ich finansowego wynagradzania.

  Tego typu umowy są jednak niezwykle złożone. Jest wiele kwestii do rozważenia, począwszy od wyboru opcji sprzedaży i kupna, poprzez upewnienie się, że prawidłowo przestrzegasz zasad i procesów związanych z umowami opcyjnymi, aż po poznanie różnicy między akcjami i opcjami oraz wynikających z tego implikacji podatkowych.

  Dlatego też należy upewnić się, że każdy aspekt został uwzględniony i że umowy działają na naszą korzyść. W tym celu zawsze rozsądnie jest zasięgnąć porady prawnej. Optimal Solicitors ma dziesięcioletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Pomożemy Ci na każdym kroku, sporządzając niezbędne dokumenty i upewniając się, że wszyscy znają swoje prawa i obowiązki.

  Co więcej, upraszczamy cały proces, eliminując skomplikowany żargon prawniczy i obniżając koszty tam, gdzie jest to możliwe. Oferujemy również inne usługi z zakresu prawa korporacyjnego i zapewniamy bezpłatne konsultacje wstępne.

  Poproś o kontakt