W Optimal Solicitors rozumiemy, że nasi klienci potrzebują szybkiej, pragmatycznej i wskazującej rozwiązanie porady, w konkurencyjnej cenie, która pomoże im w kwestiach prawnych.

Zdajemy sobie sprawę, że dla każdego klienta może to być zniechęcające, jeśli weźmie się pod uwagę koszty związane z zatrudnieniem prawnika. Skupiamy się na oferowaniu profesjonalnej jakości usług i dbałości o klienta.

Dlatego też od samego początku wierzymy w pełną przejrzystość w kwestii naszych opłat, tak aby klient mógł wybrać usługi, które mu odpowiadają – w zależności od charakteru zleconej nam pracy obowiązują stawki typu “no win no fee”, “fixed fee” lub stawki godzinowe.

W związku z tym oferujemy różne sposoby ustalania cen i finansowania, dzięki czemu klient zawsze ma jasność co do wysokości naszych profesjonalnych honorariów. Zależy to od rodzaju sprawy prawnej, którą dla Ciebie prowadzimy, jednak osoba prowadząca Twoją sprawę będzie w stanie doradzić Ci, jakie masz możliwości i wyjaśnić, co się z tym wiąże na każdym etapie postępowania.

Szczegóły dotyczące cen za poszczególne usługi znajdują się poniżej lub na kolejnych stronach. Należy pamiętać, że jest to w zasadzie przewodnik po kosztach, jakie możesz ponieść, zlecając nam prowadzenie sprawy, jednak z przyjemnością wyjaśnimy koszty bardziej szczegółowo podczas rozmowy z jednym z naszych ekspertów na temat Twojej indywidualnej sytuacji.

 

Przeniesienie tytułu własności

Nasz zespół ds. przeniesienia własności może przeprowadzić Cię przez każdy aspekt transakcji dotyczącej nieruchomości mieszkalnej. Mamy bogate doświadczenie w zarządzaniu procesem sprzedaży i zakupu nieruchomości i możemy zaoferować dodatkowo doradztwo w powiązanych dziedzinach, które mogą wynikać z transakcji przeniesienia własności.

Pomożemy Ci na każdym etapie procesu i zapewnimy indywidualne podejście do sprawy, która czasami może wydawać się skomplikowana i stresująca. Naszym celem jest zapewnianie Ci regularnych informacji o postępach w Twojej sprawie.

SPRZEDAŻ

Nasze opłaty obejmują wszystkie prace niezbędne do sfinalizowania sprzedaży domu. Obejmuje to zazwyczaj załatwianie płatności dla agenta nieruchomości, przekazanie Ci środków ze sprzedaży po jej zakończeniu oraz spłatę wszelkich kredytów hipotecznych obciążających nieruchomość.

 

Opłaty za pośrednictwo

Nasze opłaty obejmują wszystkie prace związane z finalizacją sprzedaży domu – nasze opłaty są ustalane na podstawie wartości nieruchomości w następujący sposób (wszystkie opłaty podlegają opodatkowaniu VAT według aktualnej stawki):

 

Cena sprzedaży
Nasze honorarium: z VAT-em
Od:- do:-
£1,000.00 £40,000.00 £300.00 £360.00
£40,001.00 £125,000.00 £350.00 £420.00
£125,001.00 £200,000.00 £400.00 £480.00
£200,001.00 £250,000.00 £450.00 £540.00
£250,001.00 £300,000.00 £500.00 £600.00
£300,001.00 £400,000.00 £550.00 £660.00
£400,001.00 £500,000.00 £625.00 £750.00
£500,001.00 £750,000.00 £700.00 £840.00
£750,001.00 £100,000.00 £800.00 £960.00
£1,000,001.00 £3,000,000.00 £1,100.00 £1,320.00

 

Standardowe opłaty dodatkowe od większości transakcji

Są to dodatkowe koszty związane z transakcją, które należy uiścić na rzecz osób trzecich. Firmy prawnicze często nazywają je kosztami pośrednimi (disbursements).

W celu zapewnienia bezproblemowego przebiegu transakcji i uniknięcia opóźnień zajmujemy się uiszczaniem tych dodatkowych opłat w Państwa imieniu. Poniższe opłaty są naliczane przy większości transakcji sprzedaży nieruchomości (wszystkie opłaty podlegają opodatkowaniu VAT według aktualnej stawki):

 

Opłata za wpis do Ksiąg Wieczystych £  6.00
Opłata za przelew bankowy £30.00
Opłata za elektroniczną identyfikację klienta £  5.00
Kontrola przed oszustwami £25.00

 

Harmonogram dodatkowych kosztów związanych z usługami sprzedaży

W przypadku transakcji mogą jednak wystąpić potencjalnie dodatkowe opłaty, jeżeli w ramach przeniesienia własności konieczne będzie załatwienie nietypowych lub złożonych spraw.

Poniżej podano przykłady naszych dodatkowych opłat, jeśli któraś z nich ma zastosowanie. Zawsze będziemy informować Państwa na bieżąco, jeśli któryś z tych dodatkowych kosztów będzie miał zastosowanie do Państwa transakcji (Wszystkie opłaty podlegają opodatkowaniu VAT według aktualnej stawki):

 

Przygotowanie/zatwierdzenie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej £50.00
Postępowanie w przypadku niezarejestrowanego tytułu własności £200.00
Usuwanie i/lub stosowanie się do ograniczeń £125.00
Radzenie sobie z nieruchomościami dzierżawionymi (przedłużenie/dopuszczenie) £495.00
Nieruchomości z prawem współwłasności £250.00
Przygotowanie deklaracji ustawowej £200.00
Przygotowanie aktu powierniczego £300.00
Opłata za zwolnienie z hipoteki £95.00
Obsługa dodatkowych tytułów własności £195.00

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, jednak po otrzymaniu zlecenia możemy poinformować o wszelkich dodatkowych opłatach, które mogą stanowić część transakcji.

 

Jak długo potrwa moja sprzedaż?

Od momentu uzgodnienia terminu sprzedaży może na to wpłynąć wiele czynników. Przeciętnie proces ten trwa od 6 do 10 tygodni. Może on być szybszy lub wolniejszy, w zależności od stron w łańcuchu, a także od złożoności transakcji. Na czas ten może mieć również wpływ to, czy nieruchomość jest współwłasnością czy dzierżawą, czas ten może wynieść około 12-16 tygodni.

 

Etapy procesu sprzedaży

Dokładne etapy procesu sprzedaży nieruchomości mieszkalnej będą się różnić w zależności od okoliczności transakcji. Poniżej przedstawiamy listę najbardziej prawdopodobnych kluczowych etapów:

 • Przyjęcie instrukcji klienta, w tym sprawdzenie tożsamości i sprawdzenie pod kątem AML zgodnie z naszymi obowiązkami regulacyjnymi
 • Uzyskanie dokumentów własności z Ksiąg Wieczystych
 • Uzyskanie od kredytodawcy hipotecznego kwoty wykupu w celu spłacenia kredytu hipotecznego
 • Przegląd dokumentów własnościowych i innej standardowej dokumentacji sprzedaży, którą otrzymujemy od klienta
 • Sporządzenie i negocjowanie umowy i przeniesienia własności
 • Przekazanie tytułu własności prawnikom nabywcy i udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez nabywcę
 • Zarządzanie komunikacją, przede wszystkim z Tobą i Twoim agentem nieruchomości/radcą prawnym kupującego
 • Uzyskanie od nabywcy podpisu pod umową i aktem przeniesienia własności
 • Wymiana umów w celu sfinalizowania transakcji
 • Zakończenie sprzedaży
 • Załatwianie spraw związanych z przekazywaniem środków finansowych pomiędzy odpowiednimi stronami

 

Zespół

Nasz doświadczony zespół ds. przeniesienia własności nieruchomości zawsze dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy we wszystkich sprawach i regularnie informuje Państwa na bieżąco.

Ponadto zapewnimy, że Twoja transakcja zostanie przeprowadzona przez odpowiednio wykwalifikowanego członka zespołu. Niektóre codzienne zadania i obowiązki administracyjne będą wykonywane przez doświadczonych asystentów. Bardziej skomplikowane sprawy będą zawsze rozpatrywane przez wykwalifikowanych prawników, niezależnie od tego, kto działa w danej transakcji, będą oni nadzorowani przez nasz zespół zarządzający.

Posiadamy doświadczenie we wszystkich dziedzinach, więc możesz mieć pewność, że Twoja sprawa jest zawsze w dobrych rękach. Mamy udokumentowane osiągnięcia w zakresie pomyślnych wyników dla naszych klientów. Więcej informacji o członkach zespołu można znaleźć w sekcjach działów naszej strony internetowej.

 

ZAKUP

Nasze opłaty obejmują wszystkie prace niezbędne do sfinalizowania zakupu nowego domu oraz czynniki, które mogą mieć wpływ na cenę, jaką zapłacisz. Nasze usługi obejmują rejestrację w Rejestrze Gruntów (Land Registry) oraz opłacenie podatku od nieruchomości (Stamp Duty), jeśli nieruchomość znajduje się w Anglii, lub podatku od transakcji gruntowych (Land Transaction Tax), jeśli nieruchomość, którą kupujesz, znajduje się w Walii.

 

Opłaty za pośrednictwo

Nasze stałe opłaty uzależnione są od wartości nieruchomości, jak poniżej (wszystkie opłaty podlegają opodatkowaniu VAT według aktualnej stawki):

 

Cena Sprzedaży
Nasze honorarium: z VAT-em:
Od:- Do:-
£1,000.00 £40,000.00 £325.00 £390.00
£40,001.00 £125,000.00 £375.00 £450.00
£125,001.00 £200,000.00 £400.00 £480.00
£200,001.00 £250,000.00 £450.00 £540.00
£250,001.00 £300,000.00 £500.00 £600.00
£300,001.00 £400,000.00 £550.00 £660.00
£400,001.00 £500,000.00 £625.00 £750.00
£500,001.00 £750,000.00 £750.00 £900.00
£750,001.00 £100,000.00 £895.00 £1,074.00
£1,000,001.00 £3,000,000.00 £1,100.00 £1,320.00

 

Standardowe dodatkowe opłaty od większości transakcji

Są to dodatkowe koszty związane z transakcją, które należy uiścić na rzecz osób trzecich. Zajmujemy się uiszczaniem tych dodatkowych opłat w Państwa imieniu, aby zapewnić sprawny przebieg transakcji i uniknąć opóźnień.

Poniższe opłaty są naliczane przy większości transakcji sprzedaży nieruchomości (wszystkie opłaty podlegają opodatkowaniu VAT według obowiązującej stawki):

 

Opłata za przelew bankowy £30.00
Uzyskanie informacji z rejestru gruntów (Land Registry Searches) £10.00
Opłata za elektroniczną identyfikację klienta (za każde nazwisko) £5.00
Kontrola przed oszustwami £25.00

 

Standardowe badania nieruchomości przy zakupie

Poniższe badania są zalecane przy wszystkich zakupach. Jest to warunek konieczny, jeśli zakup jest obciążony kredytem hipotecznym. Kupujący za gotówkę mogą z tego zrezygnować, ale muszą w tym celu podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Przeprowadzane są następujące badania:

 • Badania władz lokalnych (opłata zależy od lokalizacji)
 • Sprawy wodociągowe
 • Poszukiwanie węgla (dotyczy nieruchomości położonych w pobliżu obszarów górniczych)
 • Sprawy środowiskowe

 

Należy pamiętać, że opłaty za wyszukiwanie lokalne mogą się różnić w zależności od lokalizacji nieruchomości – opłaty wahają się od £60-£165.00 i zawierają podatek VAT. Członek zespołu wyjaśni te koszty po otrzymaniu instrukcji i przed  przeprowadzeniem jakichkolwiek poszukiwań – czasami kredytodawcy hipoteczni mogą wymagać dodatkowych poszukiwań, a my poinformujemy Cię, jeśli tak się stanie.

 

Opłata skarbowa (Stamp Duty) lub podatek gruntowy (przy zakupie)

Oprócz powyższych kosztów zakupu możesz być także zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej. Możesz być zwolniony z tej opłaty w zależności od wartości nieruchomości lub jeśli jesteś kupującym po raz pierwszy.

Kwotę, którą trzeba będzie zapłacić, można obliczyć na stronie internetowej HMRC – kliknij tutaj, aby przejść do strony internetowej. Jeśli nieruchomość znajduje się w Walii, opłatę można obliczyć za pośrednictwem strony internetowej Walijskiego Urzędu Skarbowego (Welsh Revenue Authority), klikając tutaj.

Twoje indywidualne okoliczności związane z transakcją mogą wpłynąć na wysokość podatku, który będziesz musiał zapłacić. Kiedy uzyskamy od Ciebie wszystkie niezbędne informacje, będziemy mogli doradzić i obliczyć kwotę należnego podatku od nieruchomości (stamp duty land tax).

 

Harmonogram dodatkowych kosztów związanych z usługami zakupu

W zależności od charakteru transakcji mogą wystąpić dodatkowe opłaty związane z realizacją zakupu. Będziemy zawsze informować Cię na bieżąco, jeśli którekolwiek z poniższych opłat będą miały zastosowanie do realizacji Twojej transakcji (Wszystkie opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według obowiązującej stawki):

 

Jeśli nieruchomość jest w leasingu £200.00
Transakcje związane z kredytem hipotecznym (Help to Buy Equity Mortgage) £150.00
Transakcje dotyczące współwłasności (Shared Ownership) £250.00
Zakup nowych budynków £200.00
Postępowanie z Twoją ofertą hipoteczną £  95.00
Przygotowanie aktu powierniczego (Deed of Trust) £300.00
Przygotowanie lub zatwierdzenie zobowiązania (bespoke Undertaking) £35.00
Przygotowanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej £50.00
Zatwierdzenie przedłużenia umowy najmu £495.00

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, jednak jeśli pojawią się inne opłaty, członek zespołu poinformuje Cię o nich, gdy tylko dowiemy się, że mogą być konieczne.

 

Dodatkowe opłaty związane z nieruchomościami dzierżawionymi

Jak wspomniano powyżej, zakup nieruchomości mieszkalnej w leasingu może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Często może zaistnieć konieczność uiszczenia opłat na rzecz wynajmującego, w zależności od wymogów umowy najmu. Te opłaty i koszty są zazwyczaj wyszczególnione w indywidualnej umowie najmu dotyczącej danej nieruchomości. Przykłady niektórych z tych przewidywanych opłat w odniesieniu do nieruchomości zarządzanych przez wynajmującego są następujące:

 

Opłata za powiadomienie o przeniesieniu Opłata ta jest płatna przy zakupie

Wraz z opłatą określoną w umowie najmu

Fee range £50-£150.00
Opłata za Powiadomienie o Obciążeniu Dotyczy Hipoteki

Opłata jest określona w umowie najmu

Fee range £50-£150.00
Opłata za zapewnienia umowne Ta opłata jest płatna przy zakupie.

Firmy zarządzające zapewniają tę opłatę

Fee range £100-£200.00
Opłata za świadectwo udziałowe Ta opłata jest płatna przy zakupie

Opłatę tę zapewniają firmy zarządzające

Fee range £50-£100.00
Opłata za Certyfikat Zgodności Ta opłata jest płatna przy zakupie

Opłatę tę zapewniają firmy zarządzające

Fee range £50-£200.00

 

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i w zależności od warunków najmu mogą mieć zastosowanie inne opłaty. Członek zespołu poinformuje Cię o konkretnych opłatach po otrzymaniu i przeanalizowaniu umowy najmu.

Opłaty mogą oczywiście różnić się w zależności od składu nieruchomości i mogą być znacznie wyższe od podanych powyżej szacunków. Podobnie jak powyżej, możemy doradzić Ci dokładną kwotę po otrzymaniu wszystkich dokumentów związanych z transakcją. W przypadku niektórych obiektów budowlanych mogą być również pobierane różne opłaty, które mogą się różnić w zależności od zaangażowanych firm zarządzających i warunków najmu.

Należy również pamiętać, że w okresie posiadania nieruchomości prawdopodobnie będą obowiązywać opłaty za użytkowanie gruntu i opłaty eksploatacyjne. Po uzyskaniu tych informacji potwierdzimy wysokość czynszu gruntowego i przewidywanej opłaty eksploatacyjnej tak szybko, jak to będzie możliwe.

 

Jak długo potrwa zakup domu?

Każda transakcja może mieć inny czas trwania i zależy od tego, kiedy Twoja oferta zostanie zaakceptowana, zanim będziesz mógł planować wprowadzenie się do domu. Na przykład, jeśli jesteś kupującym po raz pierwszy, kupującym nowo wybudowaną nieruchomość z kredytem hipotecznym, czas oczekiwania na wymianę może wynieść od 4 do 8 tygodni, może też potrwać dłużej, w zależności od tego, kiedy budowa nieruchomości zostanie zakończona.

Często mogą wystąpić inne czynniki, takie jak szybkość wyszukiwania, strony procesu, finalizacja ofert kredytów hipotecznych, a także czasami złożoność transakcji. Nasz zespół ds. przeniesienia własności zawsze stara się sfinalizować transakcję w jak najkrótszym czasie.

 

Etapy procesu zakupu

Mogą się one różnić w zależności od tego z jakich etapów składa się proces zakupu nieruchomości mieszkalnej.
Poniższa lista przedstawia najbardziej prawdopodobne kluczowe etapy:

 • Przyjmowanie instrukcji i udzielanie wstępnych porad
 • Ocena dostępności środków finansowych na sfinansowanie zakupu i kontakt z prawnikami kredytodawców, jeśli jest to wymagane
 • Otrzymanie dokumentów umowy i doradztwo w tym zakresie
 • Przeprowadzenie analiz związanych z nieruchomościami
 • Uzyskanie dodatkowej dokumentacji planistycznej, jeśli jest wymagana
 • Zapytania do prawników sprzedającego podczas przeglądów dokumentacji
 • Udzielanie porad dotyczących otrzymanych dokumentów i informacji
 • Sprawdzenie warunków oferty kredytu hipotecznego
 • Przesłanie umowy ostatecznej do podpisu
 • Uzgodnienie daty zakończenia transakcji (daty, od której stajesz się prawnym właścicielem nieruchomości)
 • Wymiana umów i powiadomienie klienta
 • Zorganizowanie wszystkich środków pieniężnych, które należy otrzymać od kredytodawcy (i od Ciebie)
 • Sfinalizowanie zakupu
 • Załatwienie płatności opłaty skarbowej/podatku gruntowego, jeśli dotyczy
 • Załatwienie wniosku o rejestrację tytułu prawnego do nieruchomości w Księgach Wieczystych

 

ZATRUDNIENIE

Nasz zespół wypracował sobie dynamiczną pozycję działając na rzecz wielu różnych klientów z różnych środowisk, wspierając ich i reprezentując w różnych sporach pracowniczych.

Doceniamy, jak bardzo ludzie są zaangażowani w sprawy związane z zatrudnieniem i chcemy służyć pomocą, gdy pracownicy czują, że ich prawa mogą zostać naruszone. Nasz zespół cieszy się zaufaniem i posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie wspierania naszych klientów poprzez udzielanie szybkich, pragmatycznych i skutecznych porad z zakresu prawa pracy.

W przypadku jakichkolwiek osobistych spraw związanych z zatrudnieniem, możemy zaoferować nasze doświadczenie w następujących kluczowych obszarach i wspierać Cię na każdym kroku:

 • Niesprawiedliwe/nieprawidłowe zwolnienie z pracy
 • Redukcje etatów
 • Porozumienia ugodowe (kompromisowe)
 • Dyskryminacja
 • Roszczenia przed Trybunałem Pracy
 • Prawa ojcostwa/macierzyństwa
 • Prawa pracownicze

 

Opłaty za sprawy zatrudnienia i związane z finansowaniem Twojej sprawy

Możemy doradzić Ci w sprawie różnych metod finansowania dostępnych do prowadzenia Twojej sprawy, aczkolwiek będzie to zależeło od okoliczności Twojej sprawy.

Na przykład większość przypadków nieuzasadnionego zwolnienia indywidualnego klienta będzie finansowana w ramach umów opartych na szkodach („DBA”) lub czasami z ubezpieczenia kosztów prawnych jeśli polisa ubezpieczeniowa domu pokrywa takie koszty.

Zawsze przeprowadzimy Cię przez to, kiedy po raz pierwszy zdecydujesz się nam zlecić sprawę i poinformujemy Cię o naszym procencie prowizji za pozytywne rozwiązanie sprawy od wszelkich przyznanych Ci odszkodowań. Jeśli nie jest to możliwe, możemy być w stanie doradzić i reprezentować Cię w ramach prywatnie opłacanej umowy o finansowaniu.

Oferujemy również stałą opłatę za doradztwo naszym klientom poprzez jednogodzinną konsultację, aby doradzić im w kwestiach związanych z zatrudnieniem oraz w jaki sposób my lub Ty możesz postąpić w tej sprawie – jest to koszt 150 GBP plus VAT.

 


Opłaty dodatkowe – Wypłaty

Są to koszty związane z Twoją sprawą, które ponosimy w Twoim imieniu na rzecz osób trzecich – w sprawach pracowniczych są to zazwyczaj honoraria Adwokatów lub Adwokatów Trybunału. Nie ponosimy tych kosztów bez Twojej zgody, ponieważ jesteś odpowiedzialny za te koszty.

Należy zaznaczyć, że zdarza się to rzadko, ale jeśli tak się stanie, zostanie to z Tobą wcześniej omówione. Opłaty mogą wahać się od 250,00 GBP do 750,00 GBP w zależności od złożoności roszczenia.

 


Jak długo potrwa moja sprawa?

Czas, jaki upływa od przyjęcia wstępnych instrukcji do ostatecznego rozwiązania Twojej sprawy, zależy od tego, na jakim etapie można rozwiązać Twoją sprawę. Jeśli ugoda zostanie osiągnięta podczas postępowania pojednawczego poprzedzającego roszczenie, Twoja sprawa prawdopodobnie potrwa od 1 do 4 tygodni. Na przykład sprawa o niesprawiedliwe zwolnienie, która wykracza poza etap poprzedzający roszczenie, może zająć od 4 do 12 tygodni, zanim zostanie rozstrzygnięta w ramach procesu wczesnego postępowania pojednawczego ACAS. Jeśli Twoje roszczenie nie zostanie rozstrzygnięte i dojdzie do ostatecznej rozprawy, może to potrwać od 6 do 12 miesięcy, zawsze będzie to zależeć od szybkości, z jaką Trybunał Pracy rozpatrzy Twoją sprawę. To tylko szacunki i oczywiście będziemy w stanie podać dokładniejsze ramy czasowe, gdy będziemy mieć więcej informacji w miarę postępu sprawy.

 

Kluczowe etapy Twojej sprawy

Opłaty określone powyżej obejmują wszystkie prace wymagane na kluczowych etapach Twojego roszczenia:

 • Przyjmowanie instrukcji, przeglądanie dokumentów i doradzanie w sprawie zasadności i prawdopodobnego odszkodowania (jest to stale weryfikowane w miarę rozwoju Twojej sprawy)
 • Przystąpienie do ACAS Early Conciliation w celu zbadania czy możliwe jest osiągnięcie porozumienia
 • Przygotowanie pozwu lub odpowiedzi od pracodawcy
 • Przeglądanie i doradzanie w sprawie roszczenia lub odpowiedzi innej strony
 • Rozważanie ugody i negocjowanie jej w trakcie całego procesu
 • Przygotowanie lub rozważenie harmonogramu strat
 • Przygotowanie i udział w rozprawie wstępnej
 • Wymiana dokumentów z drugą stroną i uzgadnianie akt rozpraw sądowych
 • Przyjmowanie i sporządzanie zeznań świadków
 • Przygotowanie pakietu dokumentów
 • Przeglądanie i doradzanie w sprawie zeznań świadków drugiej strony
 • Uzgodnienie spisu spraw, chronologii, listy spraw oraz załączenie wszelkich dokumentów uzupełniających
 • Przygotowanie i/lub instrukcje dotyczące rozprawy przed Trybunałem

 

Nie wszystkie z powyższych etapów będą miały zastosowanie do Twojego roszczenia, a Twoje koszty prawne zostaną zmniejszone, jeśli pewne kroki nie będą już potrzebne.

Inną opcją jest samodzielne załatwienie sprawy i po prostu zwrócenie się do nas o pomoc w niektórych częściach powyższych etapów.

 

Zespół

Twoja sprawa będzie zarządzana przez naszego nadzorującego prawnika, który kieruje działem zatrudnienia. Oprócz tego zapewnimy, że Twoją transakcją zajmie się odpowiednio wykwalifikowany członek zespołu. Niektóre codzienne zadania i obowiązki administracyjne będą wykonywane przez doświadczonych asystentów departamentu, takich jak Asystenci Prawni, i mogą pomóc w Twojej sprawie, ale będą zawsze nadzorowane przez wykwalifikowanych członków zespołu.

Poproś o kontakt