Za co jest odpowiedzialna osoba władająca nieruchomością