Urazy kręgosłupa mogą być katastrofalne w skutkach. Rdzeń kręgowy ciągnie się od talii do głowy. Przekazuje informacje do i z mózgu. Dlatego każdy uraz rdzenia może spowodować paraliż lub ograniczenia ruchu. W przypadku urazu zmienia się życie zarówno osoby poszkodowanej, jak i jej rodziny. Często któryś z członków rodziny rezygnuje z pracy lub bierze urlop, aby opiekować się bliskim.

Wśród naszych klientów jest wiele osób, które odniosły zmieniające życie o 180 stopni urazy. Rozumiemy więc, jak trudne jest to zarówno dla klienta, jak i jego rodziny.

Jeśli wierzymy, że roszczenie dotyczące urazu kręgosłupa ma szanse powodzenia, szybko działamy, aby pomóc klientowi. Nasza pomoc obejmuje kontakt ze sprawcą urazu, a także ubezpieczycielem.

Czas jest kluczowy dla wielu naszych klientów, często staramy się więc o natychmiastową wypłatę roszczenia, a także zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów prywatnej rehabilitacji.

Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty roszczenia lub ją opóźnia, podejmujemy kroki sądowe, aby zabezpieczyć wypłatę. Organizujemy również wizyty lekarskie dla naszych klientów, aby poprawnie zdecydować, jakiego leczenia wymaga klient. Wliczają się w to:

  • Potrzeby mieszkaniowe – czy obecne miejsce zamieszkania jest przystosowane? Czy trzeba wprowadzić jakieś zmiany lub udogodnienia (np. dla wózka inwalidzkiego lub specjalnie przystosować łazienkę)?
  • Specjalistyczny sprzęt, którego może potrzebować klient w życiu codziennym, aby w miarę możliwości prowadzić normalne życie.
  • Prywatna rehabilitacja – mamy kontakt z wieloma specjalistami, którzy pomagają zdecydować, jaki rodzaj pomocy jest niezbędny.

Dzięki doświadczeniu w tym temacie jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem pomóc klientowi rozplanować następujące kwestie:

  • Potrzeba ciągłej opieki w przyszłości.
  • Niezdolność do pracy i wyliczenie kwoty utraconych w przyszłości zarobków.
  • Potrzeba zakupienia specjalistycznego sprzętu.
  • Kwestie poboczne, jak np. zwiększone koszty ogrzewania związane z tym, że klient większość czasu przebywa w domu, koszty transportu klienta itd.
  • Długoterminowe planowanie finansów.

Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że pomogliśmy już w tych kwestiach wielu klientom. Naszym celem jest zawsze stawianie klienta na pierwszym miejscu. Często odwiedzamy klientów w szpitalu, w domu, o różnych porach, nie tylko w dni robocze, ale również weekendy.