Uprawnienie do dodatkowych roszczeń obok roszczenia za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie obejmujące roszczenie za uszczerbek na zdrowiu może składać się z dwóch oddzielnych roszczeń “general damages” oraz “special damages”.

General damages odnoszą się do kwoty uzyskiwanej z tytułu bólu, cierpienia oraz utraty komfortu z życia wynikającego z krzywdy psychicznej oraz fizycznej spowodowanej wypadkiem. Z uwagi na to, że zarówno każdy wypadek jak i poszkodowany jest inny, zadośćuczynienia nie da się wycenić precyzyjnie. Każdorazowo kwoty te są wynikiem negocjacji ze zobowiązanym do odszkodowania podmiotem lub wynikają z decyzji sędziego. Ostateczną kwotę ustala się na podstawie okoliczności poszczególnej sprawy bardziej kierując się intuicją niż obiektywnymi miernikami.

Special Damages to określenie odnoszące się do odszkodowania wynikajacego z poniesionych przez pokrzywdzonego kosztów. Dla kontrastu ta część odszodowania składa sie ze ściśle określonych sumy pieniędzy które są równowartością tego co faktycznie utraciliśmy i jesteśmy w stanie udowodnić.

Roszczenie o special damages można opierać się na różnorodnych stratach z których najpowszechniejsze to:

 

Utrata zarobku

Często najdotkliwszą stratą jest utrata zarobku. Jeżeli z powodu uszczerbku nie możemy pracować, z każdym dniem nasza sytuacja finansowa się pogarsza.

Uprawnienie do złożenia roszczenia o utracony dochód powstaje gdy mieliśmy czas wolny z pracy wymuszony uszczerbkiem na zdrowiu oraz faktycznie nie dostaliśmy przez ten czas części lub całości wynagrodzenia.

Czasami pracodawcy wypłacają chorobowe które jest równowartością naszej pensji. W takim przypadku nie jesteśmy uprawnieni do odszkodowania. Należy jednak pamiętać że w umowie łączącej nas z pracodawcą mogą być zapisy zobowiązujące nas do zwrotu części wypłaconego chorobowego, jeżeli przerwa od pracy była spowodowana wypadkiem. Możliwe też jest, żeby zawrzeć w roszczeniu nadgodziny i bonusy jeżeli regularnie były częścią naszgo wynagrodzenia przed wypadkiem.

W przypadku samozatrudnienia natomiast w grę wchodzi utrata zaroobku, dochodu lub obrotu w firmie (np. stracone kontrakty).

Tak jak zawsze, stratę należy udowodnić. Potrzebne są payslipy obejmujące okres 13 tygodni przed wypadkiem oraz pozostawania poza pracą. Dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie od pracodawcy wskazujące dokładną ilość dni przerwy.

W przypadku samozatrudnienia sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana ale najczęściej wystarczy rozliczenie podatkowe oraz wyciąg z księgi rozrachunkowej.

Co jeżeli nigdy nie wrócimy do pracy albo potrzebujemy zabiegu lub operacji w związku z czym utrata dochodu powstanie w przyszłości? Takie roszczenie także można zgłosić ale musi zostać ono poparte opinią eksperta który stwierdzi ile czasu będziemy poza pracą.

 

Wydatki medyczne

W Wielkiej Brytanii jest świetna służba zdrowia. Zazwyczaj obsługa osób poszkodowanych w pogotowiu stoi na najwyższym światowym poziomie. Czasami jednak po prześwietleniu oraz pierwszej pomocy na resztę trzeba chwilę poczekać. Zasada dotycząca wydatków medycznych jest dla wielu zaskakująca. Mimo dostępnej darmowej służby zdrowia prawo nie zabrania zgłoszenia roszczenia o koszty prywatnego leczenia. Terapie takie jak fizjoterapia czy chiropraktyka można odbyć prywatnie, a podmiot odpowiedzialny powinien zwrócić poniesione koszty.

 

Uszkodzony pojazd

Istotne mogą się okazać także koszty naprawy samochodu. Mimo, że można wybrać drogę przez własnego ubezpieczyciela większość poszkodowanych zgłasza to roszczenie w ramach special damages. Podstawą tego roszczenia jest raport rzeczoznawcy. Na jego podstawie podmiot zobowiązany powinien wypłacić koszty naprawy lub wartość przedwypadką samochodu.

Roszczeniem związanym z samochodem jest także opłata za excess którą trzeba wpłacić do własnego ubezpieczyciela w przypadku gdy zgłaszamy się z samochodem do niego. Opłątę tą także można spróbować odzyskać w ramach “special damages”.

Zgodnie z prawem odszkodowanie powinno przywracać poszkodowanego do sytuacji w której był przed wypadkiem. Mieliśmy samochód, ale po wypadku go nie mamy? Możemy starać się o zwrot kosztów wynajmu samochodu.

 

Koszty opieki i pomocy

Koszty opieki i pomocy to kolejne dość popularne roszczenie zgłaszane w ramach “special damages”. Jeżeli potrzebujemy pomocy osoby trzeciej, a nikt z członków naszej rodziny nie może nam akurat pomóc, być może będzimy musieli komuś zapłacić żeby nam pomógł w codziennych czynnościach. Sądy mogą przyznać odszkodowanie za koszty takiej pomocy oraz czasami także wynagrodzenie za darmową opiekę zapewnianą nam przez członków naszej rodziny.

Należy pamiętać, że można zgłosić roszczenie obejmujące tylko tą pomoc której potrzeba wynikła bezpośrednio z wypadku. Przykładowo, jeżeli zajmuje sią nami nasz partner, ale przed wypadkiem i tak to on zazwyczaj wykonywał wszystkie czynności domowe nie będziemy uprawnieni do odszkodowania za opiekę.

Należy pamiętać, że wynagrodzenie dla opiekuna, jeżeli ten należy do członków naszej rodziny, może stanowić równowartość utraconego dochodu opiekuna lub być ekwiwalentem pracy włożonej w opiekę.

Gdy uda nam się uzyskać odszkodowanie za koszty opieki, kwota wpłacana jest na specjalny fundusz powierniczy do którego dostęp ma tylko opiekun. W praktyce oznacza to, że pieniądze będą należeć się opiekunowi. Należy także pamiętać, że opiekun nie może być jednocześnie poszkodowanym (np. w sytuacji gdy małżeństwo miało wypadek razem i oboje małżonkowie zgłaszają roszczenie o uszczerbek wynikający z jednego wypadku).

 

Inne straty

Do innych strat mogą np. należeć rzeczy uszkodzone w wyniku wypadku: ubrania, telefony, tablety itp.

 

Dokumentacja

Sędziowie bardzo lubią dowody pisemne. Bez porządnych dokumentów potwierdzających nasze roszczenie nie będziemy w stanie odzyskać strat. W naszym obowiązku leży żeby właściwie nasze roszczenie udokumentować. Tylko w takim wypadku będziemy w stanie wykazać nasze uprawnienie do odszkodowania. Roszczenia wynikajace ze special damages bywają bardzo skomplikowane. Jeżeli nie jesteśmy pewni w jaki sposób je zgłosić zawsze warto skontaktować się z prawnikiem który powinien pomóc.