Artykuł jest zbiorem informacji na temat pojęcia odpowiedzialności rodzicielskiej w Anglii i Walii. Posiadamy sporą bazę klientów i często mamy do czynienia ze złożonymi sprawami związanymi z rozpadem związku, aranżacją opieki nad dziećmi oraz podziałem majątku. Pracując nad tego typu sprawami zauważyliśmy, że klienci często w różny sposób podchodzą do pojęcia władzy rodzicielskiej, co niestety często spowodowane jest różnicami w przyjętych przez różne jurysdykcje definicjach.

 

Czym Jest Odpowiedzialność Rodzicielska?

Według Ustawy o Wychowaniu Dzieci z roku 1989 (CA1989):

„… ‘odpowiedzialność rodzicielska’ to wszelkie prawa, obowiązki i uprawnienia, które zgodnie z prawem rodzic ma wobec dziecka, jego majątku i własności…””

Mówiąc prościej, osoba mająca odpowiedzialność rodzicielską, może zamiast rodziców podejmować decyzje dotyczące będącego pod jego opieką dziecka. Obejmuje to również codzienne obowiązki jak zapewnienie dziecku dostępu do opieki medycznej.

 

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Zgodnie z Ustawą s.2 CA1989, Matka jest zawsze odpowiedzialna za dziecko.

 

Czy Ojciec Jest Zawsze Odpowiedzialny za Dziecko?

Tu sytuacja jest bardziej skomplikowana. Jeśli rodzice dziecka nie mają ślubu, a dziecko urodziło się po 1.12.2003r. ojciec może być odpowiedzialny za dziecko wtedy, gdy jego nazwisko widnieje w akcie urodzenia dziecka. Jeśli jednak rodzice nie mają ślubu w momencie narodzin dziecka, ojciec nie otrzymuje automatycznie odpowiedzialności rodzicielskiej. Aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci wnioskować o odpowiedzialność za dziecko, odwiedź sekcję „Jak Możemy Ci Pomóc”.

 

A Co z Przybranymi Rodzicami?

Jeśli jesteś przybranym rodzicem będącym w związku małżeńskim lub związku partnerskim z rodzicem dziecka, możesz ubiegać się o uzyskanie odpowiedzialności rodzicielskiej.

 

Sprawowanie Odpowiedzialności Rodzicielskiej

W tej kwestii często pojawiają się niezgodności między rozstającymi się rodzicami. Zrozumiała jest frustracja związana z kontrolą lub jej brakiem, jeśli chodzi o ustalenie zasad opieki nad dzieckiem. Jeśli posiadasz odpowiedzialność rodzicielską, jesteś zobowiązany do brania czynnego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka. Są to między innymi decyzje odnośnie nazwiska dziecka, decyzje dotyczące spraw medycznych, edukacji, a także zarządzaniem mieniem dziecka. Oczywiście oznacza to, że rodzic, który nie sprawuje pełnej opieki nad dzieckiem, nie może utrudniać codziennych decyzji związanych z wychowaniem dziecka. Codzienne decyzje często podejmowane są niezależnie od rodzica niebędącego rezydentem.

 

Jak Możemy Ci Pomóc?

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odpowiedzialności rodzicielskiej, możemy Ci pomóc w następujących czynnościach:

  • Złożeniu wniosku o wydanie orzeczenie w sprawie władzy rodzicielskiej.
  • Sporządzeniu wniosku o uzyskanie władzy rodzicielskiej i przekazaniu go do sądu rodzinnego.
  • Złożeniu za Ciebie formalny wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie władzy rodzicielskiej, a także rozważeniu inne aspektów, jak na przykład ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem (kontakt z dzieckiem, miejsce zamieszkania).
  • Możemy się również zastanowić nad możliwością traktowania dziecka w taki sposób, jakby urodziło się w związku małżeńskim. Czasami warto rozważyć szczególne okoliczności, które mają zastosowanie, jeśli jedna ze stron nie mieszka w Anglii lub Walii.

 

Zakaz Wykonywania Przez Rodzica Określonych Działań Bez Zgody Sądu oraz Postanowienia Dotyczące Kwestii Szczegółowych

Bardzo często zdarza się, że spory między rodzicami prowadzą do zatrzymania się w punkcie wyjścia. Powodem jest głównie frustracja związana z problemami w ustaleniu zasad opieki nad dzieckiem. Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji, które podejmuje Twój partner, być może powinieneś rozważyć złożenie wniosku o zakaz wykonywania przez drugiego rodzica określonych działań lub o uzyskanie postanowienia dotyczącego kwestii szczegółowych. Przykładem jest sytuacja, gdy jesteś niezadowolony ze szkoły, do której uczęszcza dziecko lub obawiasz się, że istnieje ryzyko uprowadzenia dziecka. W takim wypadku możesz zwrócić się do sądu z prośbą o interwencję i podjęcie decyzji sądowej w kwestiach spornych.

W takich sytuacjach jesteśmy do Twojej dyspozycji, zawsze starając się unikać zbędnych kosztów, postępowań sądowych i sporów. Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej konsultacji – nasz numer telefonu to 0161 250 7771.