W ostatnich czasach można zauważyć dużą zmianę w podejściu par do wspólnych finansów. Biorąc pod uwagę fakt, że 45 % małżeństw kończy się rozwodem, majątkowe umowy przedmałżeńskie cieszą się rosnącą popularnością.

 

Prenuptial Agreement (Intercyza, umowa przedmałżeńska), popularnie nazywane pre-nup, to pisemne umowy tworzone przed małżeństwem, które mają na celu uregulowanie wzajemnych zobowiązań finansowych przyszłych małżonków razie rozwodu lub separacji.

Zgodnie z prawem w momencie zawarcia małżestwa cały nasz majątek trafia na wspólny stół i zostaje objęty wspólnością majątkową, za wyjątkiem szczególnych części majątku objętych wyłączeniem ze wspólności. Podstawową funkcją umów przedmałżeńskim jest najczęściej ograniczenie wzajemnych roszczeń związanych ze wspólnym majątkiem małżeńskim.

Umowy są dobrym punktem wyjścia w razie rozpadu małżeństwa, a także dobrym zabezpieczeniem przed przedwcześnie rozpadającymi się związkami. Umowy te wyraźnie wskazują majątek który każdy z małżonków wnosi do małżeństwa oraz określają życzenie małżonków względem jego podziału w razie rozstania.

Kontrakt przedmałżeński może także pomóc parom które wstępują w związek małżeński drugi raz. Uregulowanie stosunków finansowych z drugim z kolei małżonkiem, może zabezpieczyć prawo do dziedziczenia dzieci z pierwszego małżeństwa.

Dla tych którzy posiadają majątek z dziedziczenia albo wiedzą, że w ich rodzinie jest majątek dziedziczony od pokoleń, umowa daje mozliwość ochrony tego majątku w razie rozpadu małżeństwa czy związku parterskiego.

 

Umowa przedmałżeńska (Prenuptial Agreement)

Istotnym jest w trakcie sporządzania takiej umowy, żeby uważnie się zastanowić nad jej postanowieniami, zredagować je w sposób możliwie precyzyjny, jasny i szczegółowy. Obydwie strony przed sporządzeniem umowy muszą ujawnić sobie wzajemnie swoją sytuację finansową i posiadane dobra. Obydwie strony muszą się zastanowić jak najlepiej przygotować się na zmiany które może przynieść małżeństwo. Przykładowo warto mieć przygotowane rozwiązania na wypadek: posiadania dzieci, utraty pracy, dziedziczenia, przyznania renty/emerytury, nabycia nowego majątku itp. Obydwie strony muszą zasięgnąć niezależnej porady prawnej. Na wypadek konfliktu pozwala to uniknąć oskarżeń mówiących, że jedna ze stron wywarła presję na podpisanie umowy w takim a nie innym kształcie. Skorzystanie z takiej porady może być szczególnie istotne dla strony która ma więcej do stracenia. Profesjonalna porada pozwala lepiej zrozumieć naturę oraz konsekwencje podpisywanej umowy.

Musisz pamiętać, że w chwili obecnej umowy przedmałżeńskie nie mają takiej samej mocy prawnej jak orzeczenia Sądu. Tym samym, w razie rozwodu, postanowienia danej umowy nie muszą być automatycznie podtrzymane przez orzeczenie Sądu. Większą pewność w tym zakresie na pewno daje umowa sporządzona przez Solicitora zajmującego się prawem rodzinnym. Ułatwia ona Sądowi zrozumienie w jaki sposób strony umówiły się w sprawach podziału przed małżeństwem. Umowa taka może mieć duży wpływ na wynik postępowania rozwodowego w tym zakresie.

Niezależnie, Sąd będzie zawsze brał pod uwagę sporządzoną intercyzę. Rozważeniu będą podlegać:

  • Czy strona która miała więcej do stracenia dobrze zrozumiała postanowienia umowy?
  • Czy zasięgneła porady prawnej?
  • Czy była pod presją w trakcie podpisywania umowy?
  • Czy cały majątek został ujawniony?
  • Czy sprawiedliwym będzie, żeby postanowienia umowy zostaną podtrzymane?

 

Jeżeli uważasz, że umowa przedmałżeńska jest czymś co potrzebujesz i chciałbyś zasięgnąć porady, skontaktuj się z nami – Optimal Solicitors.