Celem tego artykułu jest przedstawienie w jednym miejscu informacji dotyczących procedur stosowanych, gdy istnieje potrzeba przekształcenia związku partnerskiego osób tej samej płci w związek małżeński. W ostatnich latach mocno zmieniają się opinie publiczne na ten temat, dlatego należało uwzględnić to również w legislacji.

Od 13 marca 2013 roku Ustawa o Małżeństwie Osób Tej Samej Płci z 2013 roku zezwala na zawieranie takich małżeństw osobom mieszkającym w Anglii i Walii. Postępowe ustawodawstwo zapewnia równorzędność obu stron, zarówno jeśli chodzi o prawa, jak i obowiązki, tak samo jak w przypadku małżeństw między osobami różnych płci. Wciąż jednak są pewne różnice – np. nie ma tu mowy o akcie cudzołóstwa, chyba że dotyczy on osoby płci przeciwnej.

 

Jakie Ustawy Mają tu Zastosowanie?

3 ustawy znajdują zastosowanie, gdy chodzi o tę gałąź prawa:

  1. Ustawa o Małżeństwie Osób tej Samej Płci (MA2013); and
  2. Regulacje dot. Małżeństw Osób tej Samej Płci (Conversion of Civil Partnership) z roku 2014 (MSSCR2014);
  3. Ustawa o Związkach Partnerskich z roku 2004 (CPS2004).

 

Kto Może Ubiegać się o Przekształcenie Związku Partnerskiego w Małżeństwo?

Ubiegać się mogą:

  1. Osoby, pozostające w formalnym zarejestrowanym związku partnerskim w Anglii i Walii (druga część CPA2004).;
  2. 2. Osoby, które tworzą związek partnerski poza Wielką Brytanią, ale związek ten opiera się na rozporządzeniu CPA2004 (s. 210 lub 211)..

Z wyjątkiem powyższych, związki partnerskie zarejestrowane poza Anglią i Walią podporządkowane są pod CPA2004.

 

Dwie Drogi Przekształcenia Związku Partnerskiego w Małżeństwo Osób Tej Samej Płci

Procedura standardowa (Regulacja 6) – najprostsza i najbardziej bezpośrednia)

Na początku należy umówić się na spotkanie z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Będziesz tam poproszony o dostarczenie następujących informacji: nazwisko, płeć, data urodzenia, adresy, zawody, imiona i nazwiska ojców i ich zawody. Wszystkie te informacje muszą być udokumentowane np. paszportem, dowodem osobistym, brytyjskim prawem jazdy, rachunkami za usługi komunalne, podatki itp. Następnie strony i Kierownik Urzędu stanu Cywilnego podpisują wniosek o dokonanie przekształcenia w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Strony mogą wypowiedzieć następujące oświadczenie: „Uroczyście i szczerze oświadczam, że jesteśmy w związku partnerskim i nie znam żadnego prawnie wiążącego powodu, dla którego nie moglibyśmy przekształcić związku partnerskiego w związek małżeński. Mam pełną świadomość, że podpisanie tego dokumentu przekształca związek partnerski w małżeństwo, a tym samym biorę Ciebie za żonę / męża”.

Deklaracja zawiera również słowa: „Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że dane podane w formularzu oraz wszystkie dołączone do niego dokumenty są prawdziwe. Zdaję sobie sprawę, że podanie fałszywych informacji może mieć konsekwencje prawne (zgodnie z rozporządzeniem Perjury Act 1911 jest to krzywoprzysięstwo)”.

Po podpisaniu dokumentu pobierana jest opłata w wysokości 45 funtów.

 

Procedura Dwustopniowa – Przesłanki Świeckie i Kościelne (Regulacja 10 (2))

Jeśli chcesz, aby przekształcenie związku partnerskiego w związek małżeński miało również przesłanki kościelne lub świeckie, musisz wybrać procedurę dwustopniową. Zwykle wybiera się ją, jeśli chcesz, aby podczas ceremonii obecna była rodzina i przyjaciele.

Pierwszy etap procedury to spotkanie z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Będziesz tam poproszony o dostarczenie następujących informacji: nazwisko, płeć, data urodzenia, adresy, zawody, imiona i nazwiska ojców i ich zawody. Wszystkie te informacje muszą być udokumentowane np. paszportem, dowodem osobistym, brytyjskim prawem jazdy, rachunkami za usługi komunalne, podatki itp. Pobierana jest również opłata administracyjna w wysokości 27 funtów.

Drugi etap to podpisanie dokumentu przekształcenia związku z partnerskiego w małżeński, po czym zwykle następuje formalna ceremonia z udziałem przyjaciół i rodziny.

Ceremonie świeckie

Regulacja 11 ma zastosowanie w ceremoniach świeckich. Uczestniczy w nich zwykle Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli ceremonia ma się odbyć w innym okręgu, zwykle bierze w niej udział Kierownik odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Wiąże się to z dodatkową opłatą.

Ceremonie religijne

Regulacja 12 ma zastosowanie do ceremonii religijnych. Przekształcenie związku w małżeński jest możliwe tylko wtedy, jeśli odpowiednia organizacja religijna wyraża na to zgodę. Ceremonia religijna zwykle odbywa się w:

  1. Morskiej kaplicy lotnictwa wojskowego, w której zgodnie z prawem można udzielać sakramentu ślubu osobom tej samej płci, jeśli tylko wszystkie wymagania są spełnione (s. 68 (2) Ustawy o Małżeństwie z roku 1949).
  2. Budynku sakralnym zarejestrowanym jako miejsce udzielające ślubu osobom tej samej płci (Marriage Act 1949, s. 46).
  3. Miejscu, gdzie odbędzie się ceremonia w obrządku żydowskim / kwakierskim (Marriage Act 1949, s.46).

Strony mogą zdecydować o złożeniu następującej deklaracji: „Uroczyście i szczerze oświadczam, że jesteśmy w związku partnerskim i nie znam żadnego prawnie wiążącego powodu, dla którego nie moglibyśmy przekształcić związku partnerskiego w związek małżeński. Mam pełną świadomość, że podpisanie tego dokumentu przekształca związek partnerski w małżeństwo, a tym samym biorę Ciebie za żonę / męża”.

Deklaracja zawiera również słowa: „Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że dane podane w formularzu oraz wszystkie dołączone do niego dokumenty są prawdziwe. Zdaję sobie sprawę, że podanie fałszywych informacji może mieć konsekwencje prawne (zgodnie z Perjury Act 1911 jest to krzywoprzysięstwo)”.

Po podpisaniu dokumentów pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 91 funtów.

 

Akt Zawarcia Małżeństwa

Możliwe jest otrzymanie aktu małżeństwa za dodatkową opłatą w wysokości 4 funtów (Regulacja 18 (4)). Akt jest formalnym potwierdzeniem, że małżeństwo zostało zawarte danego dnia.

 

heart