Jak ważna jest Twoja ostatnia wola i testament?

Spisanie testamentu nie zawsze jest łatwe, ale należy to zrobić, jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje życzenia zostaną spełnione po Twojej śmierci. Twoja ostatnia wola i testament testament to jedna z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić dla swoich bliskich. Przeniesienie swoich życzeń na papier pomaga uniknąć niepotrzebnych kłopotów, a zyskasz spokój ducha, wiedząc, że aktywa całego Twojego życia trafią we właściwe ręce.

W Optimal Solicitors znajdziesz wszystkie kluczowe informacje potrzebne do napisania testamentu, a także ważne powody, dla których posiadanie takiego testamentu jest tak cenne.

Czym jest testament?

Testament to dokument prawny określający Twoje życzenia dotyczące podziału majątku, pieniędzy i mienia po Twojej śmierci. Razem są one znane jako Twój ”majątek”.

Testament powinien zawierać informację, kto rozporządzać będzie Twoim majątkiem po Twojej śmierci. Osoby te będą zwani „wykonawcami”. Powinieneś dokładnie przemyśleć, kim chciałbyś, aby byli wykonawcy Twojego testamentu, ponieważ będą oni odpowiedzialni za administrowanie Twoim majątkiem i zapewnienie spełnienia twoich życzeń.

Jeśli masz dzieci, prawdopodobnie będziesz się martwić, kto się nimi zaopiekuje, jeśli odejdziesz, zanim dorosną. Bądź spokojny; testament może również zawierać postanowienia dotyczące opieki, jeśli umrzesz przed ukończeniem przez Twoje dziecko/dzieci 18 roku życia.

Umieranie bez prawnie wiążącej woli jest znane jako „umieranie nie pozostawiwszy testamentu – intestate”. Jeśli umrzesz bez prawnie wiążącego testamentu, Twoje życzenia mogą nie zostać spełnione. Twój majątek zostanie rozdzielony zgodnie z prawem, a sądy zadecydują, kto zajmie się Twoimi dziećmi. Może to być sprzeczne z Twoimi prawdziwymi życzeniami, a Twoi bliskich kosztować to może dodatkowy czas, pieniądze i stres, przy przechodzeniu przez odpowiednie procesy, aby uzyskać dostęp do Twoich aktywów.

Dlaczego potrzebujesz testamentu?

Dla większości ludzi głównym powodem posiadania testamentu jest zapewnienie, że bliscy są chronieni i będą czerpać korzyści z Twojego majątku. Jeśli jednak nie masz testamentu, Ci, których kochasz, nie odziedziczą automatycznie Twojego majątku.

Istnieją przepisy określające, kto odziedziczy Twój majątek, jeśli umrzesz bez testamentu. Może to działać na niekorzyść następujących osób:

  • Jeśli Ty i twój partner nie jesteście w związku małżeńskim ani w związku partnerskim, Twój partner nie będzie automatycznie uprawniony do Twojego majątku. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy mieszkacie razem przez długi czas i macie razem dzieci.
  • Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i chcesz, aby ukochana osoba mogła mieszkać lub odziedziczyć nieruchomość po Twojej śmierci, może to nie być możliwe, jeśli nie wyraziłeś formalnie swoich życzeń w testamencie.
  • Jeśli masz wnuki, którym chcesz przekazać prezent, nie skorzystają one z Twojego majątku, chyba że wyraźnie zaznaczysz to w testamencie.
  • Jeśli masz pasierba, nie przysługuje mu Twój majątek na podstawie przepisów o beztestamentowości. Tylko Twoje biologiczne dzieci i adoptowane dzieci mają automatycznie prawo do Twojego majątku.
  • W przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub ponownego zawarcia związku małżeńskiego głównym spadkobiercą spadku stanie się współmałżonek lub partner życiowy. Może to oznaczać, że każde dziecko z poprzedniego związku, a nawet obecnego, nie może odziedziczyć nic lub znacznie mniej niż Twój współmałżonek lub partner cywilny.

Co może zawierać twoja wola?

Testament może uwzględniać różne życzenia i nie ogranicza się tylko do Twojego majątku. Na przykład:

  • W Anglii Twoje zwierzęta będą uważane za część Twojego majątku. Jeśli martwisz się, kto zajmie się Twoim zwierzakiem po śmierci, możesz o tym wspomnieć w testamencie.
  • W testamencie można określić życzenia pogrzebowe. Chociaż Twoi bliscy nie muszą spełniać tych życzeń, może to zapewnić dodatkowy spokój ducha.
  • Może obejmować różne rodzaje prezentów: prezenty pieniężne (prezenty pieniężne na rzecz dziecka lub na cele charytatywne), określone prezenty (prezenty dotyczące określonego przedmiotu, takiego jak biżuteria) i prezenty pozostałe (pozostały majątek po przekazaniu pieniędzy i określonych prezentów).
  • W testamencie można wyznaczyć opiekunów do ochrony osób pozostających na utrzymaniu lub dzieci.
  • Testament może zawierać list z życzeniami, który może wyrażać to, co chciałbyś powiedzieć bliskim po śmierci. Ten list jest zwykle osobnym dokumentem do Twojego testamentu i można go przechowywać razem z nim.

Czy musisz zmienić swoją wolę?

Poślubienie lub ponowne zawarcie związku małżeńskiego, w zależności od przypadku, prawdopodobnie unieważni Twój testament, chyba że w testamencie zawarto szczególne postanowienie dotyczące zamierzonego małżeństwa. W przypadku zawarcia małżeństwa lub ponownego zawarcia związku małżeńskiego należy wcześniej zasięgnąć porady prawnej.

Czy testament samodzielnie sporządzony będzie ważny?

Testament, aby był ważny, musi spełniać określone formalności prawne. Dlatego musisz mieć pewność, że znasz wymagania ważnego testamentu. Niektóre typowe błędy w testamencie samodzielnie sporządzonym to niejasność, nieprawidłowa terminologia, nieuwzględnienie przyszłych wydarzeń oraz nieprawidłowe podpisanie testamentu i poświadczenie go.

Jeśli Twój testament nie spełnia wymogów prawnych, ryzykujesz, że jego ważność zostanie zakwestionowana po śmierci. Może to często prowadzić do sporów prawnych w rodzinach, które są długie, stresujące i kosztowne.

 

Czy muszę poinstruować prawnika?

Nie jest konieczne zlecanie prawnikowi sporządzenia Twojego testamentu, ale będzie on w stanie doradzić Ci, jak najlepiej napisać testament, aby zapewnić podział majątku zgodnie z Twoimi życzeniami.

Testament nie musi być sporządzony ani poświadczony przez prawnika, aby był prawomocny. Jednak przy sporządzaniu testamentu korzystne jest skorzystanie z pomocy prawnika, ponieważ zostanie on wykonany profesjonalnie i dokładnie, upewniając się, że wszystko jest zorganizowane dla Twoich bliskich.

W Optimal Solicitors będziemy mogli doradzić Ci, jak najlepiej napisać testament. Nasi wyszkoleni prawnicy posiadają bogatą wiedzę na temat pisania testamentów i są gotowi udzielić przyjaznej, profesjonalnej porady, aby przejść przez trudne etapy.

Skontaktuj się z nami!

Kiedy sporządzisz testament z Optimal Solicitors, na Twoje pytania odpowie osoba doświadczona w sporządzaniu testamentów.

Skontaktuj się z naszym biurem w Manchesterze pod numerem 0161 250 7771 lub wypełnij nasz formularz online a jeden z naszych ekspertów ds. testamentów i spadków będzie mógł Ci doradzić.