Jeżeli sporządziliśmy testament spełniający wszystkie wymogi ustawowe, to on będzie decydował co się stanie z naszą własnością po śmierci. Wiele osób nie reguluje tych kwestii, pozostawiając dziedziczenie przypadkowi. Chcielibyśmy wierzyć, że w przypadku naszej śmierci, nasza własność zostanie przekazana automatycznie naszym najbliższym. Warto zapoznać się z zasadami dziedziczenia w Wielkiej Brytanii, żeby nie zostawiać tak istotnej kwestii przypadkowi.

W poniższej tabelce zostało przedstawione co się dzieje ze spadkiem w przypadku śmierci na terenie Anglii i Walii, gdy nie pozostawimy ważnego testamentu. Tabelę należy czytać od góry do dołu, żeby dostrzec schemat, zgodnie z którym ustawodawca uporządkował kwestię dziedziczenia. Tabela postępuje w zależności od kręgu spadkobierców. Pierwszy krąg spadkobierców to dzieci i małżonek. Małżonek odziedziczy nasze rzeczy osobiste i spadek do wartości £250,000.00. Dzieci będą dzieliły po równo ze współmałżonkiem majątek przekraczający pierwsze £250,000.00.

 

Parę obserwacji na powyższy temat:

 1.  Zasady nie przewidują rozwiązań dla osób pozostających w nieformalnych związkach, bez małżeństwa. Jedynym sposobem na to, żeby nasz partner coś odziedziczył jest pozostawienie testamentu. To też najlepsza droga do uniknięcia konfliktu w rodzinie.
   
 2. Gdy posiadamy małżonka oraz dzieci należy dobrze przemyśleć kwestie dziedziczenia. Możemy mieć np. dom warty powyżej £250,000.00, wobec którego może powstać spór o własność.
   
 3. Małżonek, z którym jesteśmy w separacji, ale jeszcze nie jesteśmy rozwiedzeni, jest wciąż naszym małżonkiem i będzie dziedziczył.
   
 4. Dzieci z poprzednich małżeństw lub ze związków pozamałżeńskich wciąż są naszymi dziećmi. Może warto uregulować kwestię dziedziczenia między swoimi dziećmi inaczej niż regulują to zasady?
   
 5. Dzieci poniżej 18 roku życia nie dziedziczą do czasu osiągnięcia pełnoletności. Może warto pomyśleć nad rozwiązaniami co do zapewnienia im środków na utrzymanie?
   

Rola testamentu w Wielkiej Brytanii

Może nam się wydawać, że powyższe problemy nas nie dotyczą, bo uregulowaliśmy wszystko w testamencie. Należy jednak pamiętać, że zasady w Wielkiej Brytanii dotyczące testamentów są inne niż zagranicą. Każdy testament, żeby był ważny musi spełniać określone wymogi. Inny mało znany fakt – jeżeli po przygotowaniu testamentu wejdziemy w związek małżeński, zgodnie z brytyjskim prawem, testament jest nieważny. Dopóki nie przygotujemy kolejnego testamentu po zawarciu małżeństwa, w razie naszej śmierci będą obowiązywać zasady dziedziczenia ustawowego. W razie rozwodu, podobnie testament może być nieważny.

Możemy także myśleć, że nie musimy się przejmować testamentem, bo nie mamy żadnego wartościowego majątku. Oczywiście, może tak być. Często jednak, po policzeniu wszystkiego co posiadamy, zaczynamy myśleć inaczej. Należy się zastanowic czy prowadzimy fundusz emerytalny? Ilość pieniędzy, którą możemy tam zgromadzić może być dość znaczna. Ubezpieczenie na życie? Drogi samochód lub biżuteria?
Co się stanie z naszymi dziećmi w razie śmierci? Jednym z rozwiązań powszechnie używanych w testamentach są postanowienia co do tego, kto zajmie się naszymi dziećmi po naszej śmierci. 

Jeżeli jesteśmy z zagranicy lub jesteśmy samotnymi rodzicami i nie zostawimy testmamentu zgodnie z prawem angielskim, dzieci będą uznane za sieroty. 

Oznacza to, że rząd brytyjski, za pośrednictwem instytucji socjalnych, będzie decydować kto powinien zająć się dziećmi. Może być problem ze zgodą na wyjazd dzieci z kraju, żeby zajęli się nimi np. dziadkowie lub rodzeństwo. Warto uregulować tę kwestię i nie pozostawiać losów dzieci przypadkowi.
Przygotowanie testamentu jest relatywnie tanie. Najprostsze testmanty przygotowane przez kwalifikowanego prawnika będą kosztować około £180.00. Wydaje się to być małą ceną za spokój ducha…