W sytuacji rozwodu, niestety, często mogą mieć miejsce konflikty na tle podziału majątku. Ma to miejsce szczególnie wówczas, gdy byli małżonkowie są osobami zamożnymi. Jak więc przeprowadzić podział majątku i jak się do tego przygotować?

 

Kim są high net worth individuals?

HNWI to osoby, które zadeklarowały, że osiągnęły roczny dochód w wysokości 100 000 GBP lub więcej bądź przez rok posiadały aktywa netto wartości 250 000 GBP lub więcej. Często takie osoby podpisują umowę przedmałżeńską, która jeszcze przed ślubem określa szczegóły podziału majątku na wypadek rozstania. Jeżeli jednak nie zawarłeś takiej umowy, nie musisz się martwić. Doświadczony prawnik pomoże Ci doprowadzić do sensownego podziału majątku.

 

Co bierze pod uwagę sąd przy podziale?

Przede wszystkim musi on ustalić potrzeby finansowe oraz standard życia obu stron. Jeśli rodzina żyje na wysokim poziomie, potrzeby finansowe będą określone w sposób bardziej hojny niż w innych przypadkach. Sąd może więc uznać, że jedna ze stron potrzebuje sporych sum, biorąc pod uwagę jej standard życia. Do potrzeb wliczane są więc wydatki na cele takie jak rozrywka, podróże, zabiegi kosmetyczne czy ubrania. Powinieneś jednak być przygotowany na możliwość obniżenia dotychczasowego poziomu życia po rozwodzie.

 

Jak dzielony jest majątek przy rozwodzie?

Wszystkie aktywa, dochody i inne zasoby będą musiały zostać ujawnione przez małżonków zanim majątek zostanie podzielny. Podział będzie bowiem dokonany w odniesieniu do Waszych potrzeb oraz potrzeb dzieci, jeśli je macie. Punktem wyjścia do podziału majątku jest również zasada 50/50. W przypadku aktywów osobistych lub biznesowych najważniejsze jest ustalenie ich wartości. Brane są tutaj pod uwagę nieruchomości, samochody, biżuteria, dzieła kolekcjonerskie czy pamiątki rodzinne. Inne uwzględnianie zasoby to akcje, emerytury oraz fundusze powiernicze.

 

Co z podziałem firm?

Podział firm w przypadku rozwodu wygląda inaczej w sytuacji, gdy współmałżonek był jej udziałowcem lub dyrektorem, a inaczej, jeśli nie był z firmą w żaden sposób związany. Jeśli był, wówczas może sobie rościć prawo do tego, aby zostały mu wypłacone środki finansowe z tego tytułu.

 

Jakie mam prawa podczas podziału majątku?

Brytyjskie prawo w pierwszej kolejności chroni małżonka słabszego finansowo oraz dzieci. Sąd przede wszystkim stara się zabezpieczyć dobro dzieci. Jeśli posiadasz majątek nabyty przed małżeństwem lub już po separacji, nie musi on być wzięty pod uwagę podczas podziału majątku. Co więcej, w sytuacji rozwodu HNW individuals często mamy do czynienia z faktem, że jedna ze stron generuje dużo większe bogactwo niż druga. Jeśli więc wniosłeś dużo większy wkład finansowy, możesz spać spokojnie. Sąd może odejść od zasady równości podziału małżeńskich zasobów.

 

Alimenty – jak ustalana jest ich wysokość?

Osoba o wysokim dochodzie może być zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz współmałżonka, szczególnie jeśli małżeństwo ma dzieci lub jeśli druga strona ma niższy dochód i nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać, jest na przykład chora. Określając wysokość alimentów, sąd weźmie pod uwagę wiele czynników, takich jak długość trwania małżeństwa, zdrowie współmałżonków oraz ich dochody. Kwota ta jest rozpatrywana indywidualnie dla każdego przypadku.

 

Jak zabezpieczyć własne interesy przed podziałem?

Zacznij od zebrania dokumentów, które będą mogły być przedstawione w sądzie. Zbierz informacje na następujące tematy: dochody, oszczędności, kredyty, nieruchomości czy inne aktywa. Zwróć szczególnie uwagę na to, czy środki ze wspólnego konta bankowego nie zostały przeniesione na inne konto albo wypłacone. Jeśli zauważysz, że Twój małżonek próbuje ukryć majątek, nie próbuj egzekwować sprawiedliwości samodzielnie. W takim wypadku możesz wystąpić o nakaz zamrożenia majątku współmałżonka. Uniemożliwi to drugiej stronie przeniesienie, sprzedaż lub ukrycie swoich aktywów w trakcie postępowania sądowego.

 

Najczęstsze błędy

Podstawowym błędem, który popełnia wiele osób, jest przesadne skupienie się na ustaleniu strony winnej za rozpad małżeństwa. Sąd przy podziale majątku nie bierze pod uwagę zdrad małżeńskich i innych przewinień drugiej strony. Zamiast tego skup się więc na jak najszybszym i najskuteczniejszym rozwiązaniu sprawy z korzyścią dla siebie. Innym błędem jest przeświadczenie, że można poradzić sobie samemu. Tymczasem pierwszą rzeczą, na jakiej powinieneś się skupić, jest znalezienie odpowiedniej reprezentacji prawnej – prawników, którzy mają doświadczenie w rozwodach osób zamożnych. Eksperci pomogą Ci od A do Z – zaczynając od wyceny majątku, aż po całe postępowanie rozwodowe.

 

To są jedynie podstawowe informacje, jakie powinieneś znać, planując podział majątku. Jeśli posiadasz znaczące dochody i aktywa oraz planujesz rozwód, możemy pomóc Ci uniknąć błędów oraz strat finansowych. Ochronimy Twój majątek, dążąc do najkorzystniejszego rozwiązania. Rozwody HNWI wymagają specyficznej reprezentacji. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia prawników i chcesz być spokojny o własny majątek, skontaktuj się z nami, dzwoniąc na numer 0161 250 7771 lub pisząc na adres info@test.optimalsolicitors.com.