Kwestia związana z nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy jest jedną z najpowszechniejszych skarg składanych przez pracowników. Warto pamiętać, że brytyjskie prawo chroni interesy osoby zatrudnionej i dlatego istnieje możliwość zgłoszenia każdego przypadku, gdy naruszone zostały prawa pracownika.

Tego typu zabezpieczenie gwarantuje ustawa o prawach pracowniczych z 1996 roku. Zgodnie z jej zapisami, można wyróżnić kilka okoliczności sprawiających, że zwolnienie z pracy staje się z automatu bezzasadne. Zasadniczo zgodnie z brytyjskim prawem, każdy pracodawca, który wręczył pracownikowi wypowiedzenie, musi mieć pewność, że taka decyzja ma umocowanie w prawie i jest podjęta całkowicie sprawiedliwie.

 

Kiedy zwolnienie z pracy jest nieuzasadnione?

Podstawą do stwierdzenia, że zwolnienie nie miało żadnej podstawy, jest podpisana umowa o pracę. To na jej podstawie można stwierdzić, czy dana osoba miała status pracownika i z tego tytułu przysługują jej ustawowe prawa. Przy czym taki dokument nie musi być sporządzony w wersji papierowej. Ustna umowa o pracę jest również wiążąca.

Co ciekawe, istnieje jeszcze trzeci rodzaj umowy przez “zachowanie”. Oznacza to w praktyce sytuację, w której pracownik świadczył pracę dla danej firmy, jednak z biegiem czasu wygasła jego umowa, której żadna ze stron nie przedłużyła. W świetle obowiązujących przepisów taka osoba nadal była pracownikiem na podstawie zachowania poprzedniej umowy o pracę.

Co do zasady, największą ochroną są objęte osoby, które pracują w jednym zakładzie dłużej, niż dwa lata bez żadnych przerw. Niezależnie od powodu wypowiedzenia umowy, pracodawca musi wobec takich pracowników zachować przynajmniej trzymiesięcznego wypowiedzenia. Niezachowanie tego okresu jest jednoznaczne z nieuzasadnionym zwolnieniem, przy czym nie jest to jedyna okoliczność, przy zaistnieniu której wypowiedzenie umowy nie będzie miało podstawy prawnej.

Do innych należy zaliczyć następujące sytuacje:

  • zwolnienie nastąpiło po tym, jak pracownik wnioskował o urlop macierzyński lub ojcowski;
  • pracownik złożył wniosek o ustalenie elastycznych godzin pracy;
  • zmienił się właściciel firmy;
  • pracownik stał się członkiem związków zawodowych.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych sytuacji, w których zwolnienie automatycznie uznawane jest za nieuzasadnione. Jeżeli jednak zauważysz, że otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę z jednego z powyższych powodów, powinieneś zasięgnąć porady prawnej.

 

Jak złożyć wniosek o nieuzasadnione zwolnienie z pracy?

Udanie się po pomoc do specjalistów od prawa pracy jest pierwszym krokiem, jaki powinieneś zrobić w przypadku podejrzenia, że Twój pracodawca Cię zwolnił niezgodnie z prawem. Doradcy z Optimal Claim Solicitors chętnie pomogą rozwiązać Twój problem.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem: 0161 250 7771