Porada Optimal Solicitors w obecnej sytuacji epidemii koronawirusa na terenie Wielkiej Brytanii

Obecne wytyczne rządu brytyjskiego odnoszą się w szczególności do zachowania bezpiecznej odległości społecznej, w szczególności tyczy się to osób starszych oraz osób, które są przewlekle chore. Poniższy poradnik jest skierowany przede wszystkim dla pracowników, którzy są:

– w ciąży

– posiadają poważne problemy zdrowotne

 

Przepisy bezpieczeństwa dla pracowników w ciąży

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych zagrożeń w miejscu pracy, pracodawcy mają obowiązek oceny ryzyka wobec kobiet w ciąży. Pracodawca musi podjąć odpowiednie do sytuacji działania w celu usunięcia ryzyka poprzez:

• umożliwienie pracownikowi pracę z domu;

 • zmiana warunków pracy lub godzin pracy;

• zapewnienie alternatywnej pracy, odpowiedniej dla pracownika;

 • zawieszenie pracy przy otrzymywaniu pełnego wynagrodzenia, jednocześnie wyjaśniając pracownikom, że zawieszenie nie jest działaniem dyscyplinarnym, lecz działaniem wyłącznie z punktu widzenia przepisów bezpieczeństwa.

Obowiązek pracodawcy, aby podjąć jakiekolwiek akcje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ma zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieje „poziom ryzyka w miejscu pracy, który jest wyższy niż poziom, na jaki może być wystawiona nowa lub przyszła matka poza miejscem pracy”.

Prawdopodobnym jest, że niektóre miejsca pracy nie będą miały wyższego poziomu ryzyka, niż to obecne w większości miejsc publicznych, jednak zdecydowanie zaleca się, aby tam, gdzie jest to praktyczne, pracodawcy powinni zastosować powyższe środki.

 

Czy pracownik może skorzystać z urlopu macierzyńskiego wcześniej, niż planowano?

Pracownik może rozpocząć ustawowy urlop macierzyński w dowolnym momencie od 11 tygodni przed początkiem tygodnia, w którym jest zaplanowany poród dziecka.

Jeśli pracownik w ciąży jest zwolniona z pracy z powodu choroby związanej z ciążą w ciągu czterech tygodni od oczekiwanej daty urodzenia, pracodawca może zainicjować rozpoczęcie ustawowego urlopu macierzyńskiego. Jednak prawdopodobne jest, że pracownik w ciąży nie będzie chciał przychodzić do pracy w świetle aktualnych wydarzeń. W takim przypadku pracodawca powinien uważnie słuchać obaw pracowników i, jeśli to możliwe, oferować elastyczne warunki pracy, takie jak praca zdalna.

Pracownicy w ciąży mogą również poprosić o czas wolny jako urlop lub urlop bezpłatny, pracodawcy nie muszą się na to zgodzić, jednak najlepszym rozwiązaniem może być przedyskutowanie tych opcji osobiście.

 

Pracownicy z poważnymi chorobami zdrowotnymi

Pracownicy z poważnymi chorobami są w grupie zwiększonego ryzyka zarażenia koronawirusem. Pracodawcy powinni najpierw spróbować ustalić, czy którykolwiek z ich pracowników jest świadomy swoich problemów zdrowotnych, a jeśli pracownicy nie są pewni, o informacje należy poprosić swojego lekarza rodzinnego pierwszego kontaktu.

Ponieważ są to informacje wrażliwe, niektórzy pracownicy mogą nie chcieć przekazywać tych informacji. Pracodawcy powinni zapewnić pracowników, że informacje będą traktowane jako poufne, a ta prośba ma na celu jedynie poprawienie ich bezpieczeństwa.

 

Po uzyskaniu informacji, pracodawcy powinni przeanalizować opcje zmniejszenia ryzyka dla pracowników; możliwe opcje mogą obejmować:

Gdy pracodawca uzyska wszelkie niezbędne informacje, powinny zostać rozpatrzone opcje, które zredukują szanse na zarażenie koronawirusem wśród pracowników, np.:

• Praca z domu;

• Praca w oddzielnym biurze;

• Zapewnienie odpowiedniej, alternatywnej pracy;

W obecnych okolicznościach, zachęca się pracodawców do priorytetowego traktowania tych pracowników, którzy mogą być bardziej podatni na zagrożenie zarażeniem z powodu ciąży, warunków zdrowotnych lub wieku.

 

Dyskryminacja w miejscu pracy oraz zwolnienie z pracy

 

Niestety w obecnej sytuacji wielu pracodawców może rozważać skrócenie godzin pracy, zmianę obecnych praktyk i ostatecznie zwolnienie pracowników. Mimo, iż jest to bardzo trudny czas, pracodawca nadal nie może dyskryminować swoich pracowników przy podejmowaniu takowych decyzji.

Pracownicy są chronieni przed zwolnieniem oraz dyskryminacją w miejscu pracy od pierwszego dnia zatrudnienia; w sytuacjach, kiedy pracownik został zwolniony, albo dyskryminowany ze względu na bycie w ciąży, bądź urlop macierzyński.

Ponadto, jeśli pracownik zostanie zwolniony lub dyskryminowany z powodu ciężkiej choroby, która jest chroniona Ustawą Równości z dn. 2010 r., pracownicy otrzymają dalszą ochronę prawną, a pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w ramach roszczenia o dyskryminację ze względu na niepełnosprawność.

 Jeżeli uważasz, że doświadczyłeś/doświadczyłaś dyskryminacji w miejscu pracy, powinieneś już dzisiaj skontaktować się z Optimal Solicitors.