Policja na terenie Wielkiej Brytanii ma prawo zatrzymać każdy pojazd bez konkretnego powodu, a odmowa zatrzymania pojazdu traktowana jest jak wykroczenie. W związku z tym, zawsze należy niezzwłocznie zastosować się do polecenia.

 

Po zatrzymaniu pojazdu policjanci mają prawo poprosić o Państwa prawo jazdy, zaświadczenie o ubezpieczeniu oraz zaświadcznie MOT (dokument potwierdzający sprawność pojazdu). Komputerowa baza danych może natychmiast zidentyfikować pojazdy, które są nieubezpieczone lub zakwalifikowane jako niesprawne do jazdy. Brak posiadania jednego z tych dokumentów może być najbardziej prawdopodobną przyczyną  zatrzymania Państwa samochodu.

Takie sytuacje należą do bardzo stresujących. Zalecamy bycie spokojnym i życzliwym. Agresywne lub aroganckie zachowanie może znacznie przyczynić się do tego, by policjanci potraktowali Państwa surowiej niż poprzez nadanie ostrzeżenia .

Podczas zatrzymania pojazdu policja ma prawo do wydania mandatu za drobne wykroczenia, np. niezapięte pasy, nieostrożna jazda samochodem lub rozmowa przez telefon podczas prowadzenia pojazdu. Jeśli Państwa zdaniem mandat został przyznany bezpodstawnie, mogą Państwo złożyć odwołanie do sądu w celu anulowania kary. Kłótnia z policjantem niczego nie rozwiąże.

Belfast, Northern Ireland. 24 Nov 2016 – An armed PSNI officer waves on traffic during a vehicle checkpoint. Credit: Stephen Barnes/Alamy Live News
Jeżeli policjanci wyczują alkohol w wydychanym powietrzu, mają prawo do przeprowadzenia testu alkomatem. Mogą być Państwo poddani badaniu jeśli popełnili Państwo wykroczenie drogowe lub spowodowali wypadek. Odmówienie poddania się testowi bez “rozsądnego powodu” będzie skutkowało aresztowaniem. 

Termin ten nie został dokładnie zdefiniowany, ale za rozsądny powód można uważać wszelkiego typu choroby, które  uniemożliwiają  bycie poddanym badaniu. Wynik testu będzie natychmiastowy. Jeśli jest negatywny to dobrze. Wynik pozytywny będzie natomiast podstawą do natychmiastowego aresztowania. W takim przypadku zostaniecie Państwo zabrani do aresztu, gdzie pobrana zostanie druga próbka. Jeśli ponownie wynik jest pozytywny, zostaniecie Państwo postawieni w stan oskarżenia.

Jeżeli policjanci podejrzewają, że są Państwo pod wpływem alkoholu lub innych środków (tych nielegalnych lub lekarstw, zarówno powszechnie dostępnych, jak i tych na receptę), mogą być Państwo poddani innemu testowi, w celu sprawdzenia, czy są Państwo w stanie prowadzić pojazd. Policjanci mogą, na przykład, poprosić Państwa o przejście w prostej linii, itp. Jeśli stwierdzą, że istnieje prawdopodobieństwo, że są Państwo pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, mogą być Państwo zabrani na posterunek w celu pobrania próbki krwi do analizy.

W przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków, należy się upewnić, że lekarstwa nie mają wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów. W razie wątpliwości, trzeba skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jazda pod wpływem środków odurzających wiąże się z minimalną roczną karą zakazu prowadzenia pojazdów oraz z grzywną do 5000 funtów. Skutkuje to także wyrokiem sądowym, który może mieć wpływ na Państwa karierę zawodową oraz restrykcjami związanymi z podróżowaniem do krajów, gdzie wymagana jest wiza.

Jeżeli byliście Państwo zatrzymani w związku z defektem pojazdu, możecie Państwo otrzymać ostrzeżenie dotyczące usterek w pojeździe. Zobowiązuje ono Państwa do naprawy pojazdu i przedstawienia należytego potwierdzenia naprawy w ciągu 14 dni.

Policja ma także prawo do przejęcia samochodu. Mogą tego dokonać, jeśli prowadzą Państwo pojazd bez posiadania ważnego prawa jazdy lub ubezpieczenia oraz jeżeli został on porzucony lub zaparkowany w niebezpiecznym bądź nieodpowiednim miejscu. Ponadto, policjanci mają prawo do zabrania samochodu w przypadku, gdy stwierdzą, że prowadzą Państwo pojazd nierozważnie, powodując zagrożenie dla innych członków ruchu. W celu odzyskania pojazdu należy uiścić opłatę w wysokości 200 funtów plus 20 funtów za każdy dzień, podczas którego pojazd znajdował się w posiadaniu policji.