Cytując: nic pewniejszego od śmierci: nic bardziej niepewnego od jej godziny. Bez wątpienia jedyną rzeczą wspólną dla wszystkich ludzi jest to, że pewnego dnia nastąpi koniec. Nie ma ludzi nieustraszonych – każdy z nas boi się śmierci. Nikt nie chce jej przedwcześnie rozważać, ale to nad czym warto pomyśleć to przyszłość naszych bliskich gdy nas zabraknie.

Ostatnie statystyki wskazują, że ponad 60% rezydentów w UK nie ma testamentu. Pozostała część która taki testament ma, najczęściej wprowadzała do niego poprawki. Źle napisany testament, mimo dobrych intencji, może nie przynieść spodziewanych efektów.

Spodziewanie, testament najczęściej sporządza starsze pokolenie. Należy pamiętać, że szczególnie w wypadku gdy mamy dzieci, działalność gospodarczą albo nawet prywatny fundusz emerytalny lub inne oszczędności, warto rozważyć odpowiednie zabezpieczenia.

Testament umożliwia także zastosowanie szczególnych rozwiązań w razie śmierci. Jeżeli chcieliby Państwo przekazać swój zegarek kieszonkowy ulubionemu siostrzeńcowi, a psa powierzyć zaufanemu sąsiadowi, można umieścić odpowiednie zapisy w testamencie. Testator może też wskazać czy chciałby być pochowany czy skremowany oraz gdzie jego szczątki powinny spocząć. Wszystkie te personalne życzenia, dopóki nie zostaną wyraźnie określone w testamencie, mogą nie zostać usłyszane, a w razie braku testamentu, mogą nawet nie zostać rozważone

Dla wszystkich którzy umrą bez testamentów zasady są bardzo proste. Własność jest dziedziczona przez osoby najbliżej spokrewnione lub żyjącego małżonka. W takim wypadku zegarek kieszonkowy może zostać przekazany dawno nie widzianemu bratu, a pies oddany do schroniska, jeżeli nikt nie będzie chciał się nim zająć.

W przypadku braku żyjących członków rodziny, cały majątek zostaje przekazany Koronie. To oznacza, że wszystko co po Państwu pozostanie będzie należało do Królowej.

 

Czy zlecenie sporządzenia testamentu Solicitorowi kosztuje majątek?

Być może niepotrzebnie obawiają się Państwo kosztów. Faktyczna cena za sporządzenie testamentu jest najczęściej ustalana z góry i ograniczona do określonej kwoty. Sam proces nie jest czasochłonny i zazwyczaj może być ukończony w ciągu paru dni.

Można oczywiście spróbować sporządzić testament na własną rękę i zaoszczędzić trochę pieniędzy. Pomimo tego, że na rynku jest wiele podręczników czy instrukcji do sporządzania testamentu, prawo to prawo. W zakresie testamentów jest bardzo restrykcyjne i dostarcza konkretnych przesłanek które testament musi spełnić, żeby był ważny. Złe zastosowanie lub odstąpienie od którejś z zasad spowoduje nieważność testamentu i brak porządanego efektu w razie śmierci. Czy warto stawiać na szali cały swój majątek?

 

Co z testamentem sporządzonym zagranicą?

Nie zawsze testament sporządzony zagranicą będzie ważny w UK. Bez dostosowania testamentu, w świetle prawa mogą być Państwo uznani za osoby zmarłe bez testamentu.

 

Co z testamentem po małżeństwie?

Mało znany fakt. Zawarcie małżeństwa po sporządzeniu testamentu, zgodnie z prawem brytyjskim, unieważnia testament. Dopóki nie sporządzą Państwo nowego testamentu po zawarciu małżeństwa – są Państwo traktowani jako osoby bez ważnego dokumentu regulującego ostatnią wolę.

 

Co się dzieje z dziećmi po śmierci rodziców?

Jednym z powszechnie stosowanych zapisów w testamencie jest klauzula dotycząca opieki nad dziećmi. Testament może określać kto powinien zająć się Państwa dziećmi po śmierci. Jeżeli są Państwo z zagranicy, mają wyłączną władzę rodzicielską i nie zostawią po sobie testamentu, angielskie prawo uzna Państwa dzieci za sieroty. W praktyce oznacza to, że rząd brytyjski za pośrednictwem urzędów socjalnych będzie decydował kto zajmie się opieką nad dziećmi. Dzieci nie będą mogły opuścić Wielkiej Brytanii i wrócić do kraju rodzinnego gdzie mogliby się nimi zająć np. dziadkowie czy wujostwo. W konsekwewncji dzieciom może zostać przyznana opieka zastępcza lub mogą zostać adoptowane.

 

Postępowanie dotyczące majątku po śmierci

Niestety nie zawsze po śmierci osoby bliskiej banki automatycznie przyznają dostęp do oszczędności. Znaczne sumy mogą być także ukryte w funduszach emerytalnych, polisach na życie oraz nieruchomościach.

Potrzebny może się okazać dokument nazywany “grand of probate”. Wykazanie się posiadaniem takiego dokumentu przed powiernikami majątku zmarłego może być konieczne do przejęcia jego własności. Grand of probate jest wystawiany przez odpowiednie wydziały Sądu.

Przy aplikowaniu o wydanie grand of probate należy uiścić odpowiednią opłatę zależną od wartości majątku pozostawionego przez zmarłego oraz prawidłowo wypełnić wniosek.

Należy pamiętać także o możliwym podatku od spadku gdy wartość majątku przekracza £325,000.00

 

Co się dzieje z długami po śmierci?

Dość powszechnym przekonaniem jest, że po śmierci długi umierają wraz ze zmarłym. Nie jest to do końca prawda. Jeżeli po śmierci zmarły pozostawił majątek, masa spadkowa jest odpowiednio pomniejszana o wartość długów. W innych przypadkach długi faktycznie nie obciążają osoby dziedziczące.

Podsumowując, jeżeli martwią się Państwo o to co stanie się z Państwa własnością po śmierci, lub chcieliby Państwo zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci, należy się odpowiednio przygotować. Nawet jeżeli  testament został sporządzony, może on wymagać sprawdzenia – być może nie jest zaktualizowany do obecnych wymogów albo w ogóle ich nie spełnia. Prosze nie wahać się i poszukać porady prawnej. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, ale każdy może przynajmniej spróbować się zabezpieczyć przed niespodziankami które ze sobą niesie.