Imran Salim, starszy adwokat w Optimal Solicitors, zauważa wiele korzyści w mediacjach przy złożonych i skomplikowanych roszczeniach o szkody osobowe – niezależnie od tego, czy chodzi o poważny wypadek drogowy, obrażenia w pracy, czy zaniedbanie medyczne.

 

Wielu ludzi sądzi, że roszczenia można rozstrzygnąć wyłącznie za pośrednictwem reprezentantów prawnych lub w trakcie procesu przez sędziego. Jeśli sprawa rzeczywiście wejdzie na wokandę, może się zakończyć nawet kilka lat po zdarzeniu, co jest oczywiście stresujące i niezbyt wygodne dla obu stron. Mimo że osiągnięcie porozumienia pomiędzy ich reprezentantami prawnymi często jest trudne, to wytoczenie procesu powinno być ostatecznością.

Mediacje są czymś, co obie strony muszą uwzględnić w swoich działaniach. Prawo wymaga bowiem, żeby spróbować rozwiązać spór polubownie, bez potrzeby wytaczania procesu sądowego. Strony powinny szukać współpracy, angażować się w dyskusje i próbować dojść do porozumienia, tak aby uniknąć sprawy sądowej. Czasem jednak są tak zatwardziałe w swoich postanowieniach, że jakiekolwiek próby polubownego dojścia do konsensusu okazują się niemożliwe.

 

Co robi mediator?

Mediator to całkowicie niezależna osoba, którą obie strony mogą wyznaczyć do organizacji spotkania i podjęcia jeszcze jednej próby kompromisowego rozwiązania sprawy. Ugoda może mieć różne formy. Jeżeli sprawa jest bardzo trudna, jedna lub obie ze stron mogą nie chcieć procesu, ale ewentualne koszty, jakie wiąże się z rezygnacją z roszczeń, sprawiają, że mimo wszystko do niego dążą. Dzięki mediacjom koszty mogą zostać zredukowane, a roszczenia cofnięte, np. poprzez obniżenie odszkodowania. Przykładowo, przy roszczeniach na 100 000 funtów obie strony mogą zgodzić się na kwotę 50 000 funtów, tak aby sprawa została rozwiązana szybciej i nie wiązała się z ryzykiem długotrwałego procesu, który może nie przynieść rozwiązania satysfakcjonującego dla żadnej ze stron.

Mediator organizuje spotkania ze stronami na neutralnym terenie, rozmawia z nimi o różnych aspektach sprawy i stara się doprowadzić do kompromisowej ugody, która będzie akceptowalna dla każdej ze stron.

 

Jakie są zalety mediacji?

Mediator posiada wiedzę i doświadczenie, które pozwalają obniżyć temperaturę sporu. Strony mogą sobie nie ufać, a ich reprezentanci prawni nie darzyć się sympatią – w końcu ich zadanie to dbanie o interesy swoich klientów, co niekiedy może oznaczać przyjęcie postawy bezkompromisowej i nastawionej na podgrzewanie sporu. Mediacje prowadzone przez niezależnego specjalistę mogą pozwolić uniknąć niepotrzebnych tarć. Niektóre informacje mogą być przechowywane w tajemnicy mediatora i nieprzekazywane drugiej stronie – dzięki nim mediator ma szanse zrozumieć konflikt. Jeśli mediacje zakończą się sukcesem, może to oznaczać otrzymanie odszkodowania szybciej niż w procesie sądowym, a do tego pozwala oszczędzić czas i nerwy, które wiążą się z każdą wizytą w sądzie. Ponadto mediacje są tańsze niż prowadzenie całego procesu, dlatego możesz dzięki nim zaoszczędzić pieniądze. Unikaj więc bezkompromisowego angażowania się procesy sądowe i staraj się uczestniczyć w mediacjach.

Ugoda często obejmuje więcej niż tylko odszkodowanie. Na przykład w przypadku zaniedbania medycznego możesz otrzymać przeprosiny ze strony placówki, wraz z zapewnieniami, że podobne błędy nie zdarzą się już więcej.

Mediacje pozwalają również na dyskusję obu stron twarzą w twarz, tak aby wytłumaczyć, jak doszło do zdarzenia. Często przynosi to bardzo pozytywny efekt.

Strony mogą zostać ukarane finansowo, jeśli nie starają się sięgnąć po tzw. „alternatywne metody rozstrzygania sporu”, czyli nie podejmują prób rozwiązania sprawy w sposób umożliwiający uniknięcie angażowania sądu.

Mediacje cechują się wysoką skutecznością w rozwiązywaniu sporów. Nawet przypadki, które nie są rozstrzygnięte na ich drodze, wkrótce po zaangażowaniu mediatora mogą zostać skutecznie rozwiązane.

Jeśli rozważasz mediacje w swojej sprawie, skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.