Wielu z nas widziało reklamy, w których firmy ubezpieczeniowe chwalą się że, w przeciwieństwie do konkurencji, nie będą zwiększać naszego ubezpieczenia jeżeli przydarzy nam się wypadek z nieubezpieczonym kierowcą. W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii jest mnóstwo kierowców, którzy nie ubezpieczają swoich samochodów. Więc co się właściwie stanie jeżeli przydarzy nam się wypadek z nieubezpieczonym kierowcą?

MIB czyli The Motor Insurers’ Bureau funkcjonuje w Wielkiej Brytanii od 1946. Za pośrednictwem tej instytucji wypłacane jest odszkodowanie dla ofiar wypadków spowodowanych przez kierowców nieubezpieczonych lub takich, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Odszkodowania są fundowane z około £30.00 rocznie ściąganych z premium kierowców ubezpieczonych. Ustawa “Road Traffic Act 1988” przewiduje, że każdy ubezpieczyciel, który zajmuje się ubezpieczeniami samochodowymi musi należeć do MIB i dokładać się do funduszu.

MIB prowadzi 3 typy spraw które obejmują: wypadki z udziałem kierowców nieubezpieczonych, takich którzy zbiegli z miejsca zdarzenia lub ich tożsamość jest nieznana, oraz tzw. green card scheme. Wszystkie 3 programy są monitorowane przez Unię Europejską, każde państwo członkowskie musiało wprowadzić podobne rozwiązania.

 

Nieubezpieczeni kierowcy

Program ten, jak nazwa wskazuje, zapewnia odszkodowania ofiarom wypadków spowodowanych przez kierowców nieubezpieczonych. Gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia, MIB może zająć się odszkodowaniem. Odpowiedzialność za wypadek czyli “czyja to była wina” wciąż podlega ustaleniu. Pod warunkiem, że tożsamość nieubezpieczonego kierowcy jest znana, a wina leży po jego stronie MIB może wkroczyć w buty kompensatora.

W ramach tego programu można zgłosić roszczenie dotyczące: uszczerbku na zdrowiu, wymiany uszkodzonego samochodu, kosztów wynajmu samochodu, straconych możliwości oraz uszkodzonej własności. Strona pokrzywdzona może zgłosić roszczenie w sprawie uszczerbku na zdrowiu oraz kosztów związanych z leczeniem takich jak np. fizjoterapia.

MIB pokrywa także koszty obsługi prawnej, oczywiście w momencie, gdy uzna, że będzie zajmować się naszym roszczeniem.

 

Niezidentyfikowani kierowcy

W ramach tego programu rozpatrywane są roszczenia wynikające z wypadków spowodowanych przez kierowców, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Jeżeli braliśmy udział w wypadku, w którym drugi kierowca odjechał z miejsca zdarzenia i nie jesteśmy w stanie uzyskać jego detali MIB może rozpatrzeć nasze odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Wszelkie szkody na własności, takie jak szkoda na samochodzie, będą rozpatrywane tylko w wypadki gdy wypadek wydarzył się przed lub w dniu 14 lutego 2003.

Jeżeli samochód drugiego kierowcy pozostaje nienamierzony, nie można zgłosić roszczenia za uszkodzenie własności, ale wciąż można starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli doznaliśmy uszczerbku musimy zgłosić wypadek na policję w ciągu 14 dni lub najszybciej jak to było możliwe.

 

Program Zielona Karta

Ten program obejmuje wypadki spowodowane przez kierowców zagranicznych. MIB, pod pewnymi warunkami, może zająć się taką sprawą i pomóc pokrzywdzonemu uzyskać odszkodowanie. Jest to o wiele wygodniejsze niż staranie się o odszkodowanie od zagranicznego ubezpieczyciela na własną rękę.

Zielona Karta to dokument będący międzynarodowym certyfikatem ubezpieczenia dla kierowców podróżujących zagranicą. Dokument ten jest najczęściej obowiązkowy zgodnie z prawem kraju który kierowca zagraniczny odwiedza. Zielona karta nie jest natomiast obowiązkowa w krajach objętych tzw. Green card system.

Obowiązek wydawania zielonej karty został powierzony w Wielkiej Brytanii MIB. Jednak instytucja ta scedowało ten obowiązek na ubezpieczycieli, którzy sami wydają zielone karty swoim ubezpieczonym.  Co do zasady wydanie zielonej karty nie wiąże się z dodatkową opłatą, ale ubezpieczyciele są uprawnieni do zmiany przy okazji wydłużania umowy.

Green Card System obejmuje 47 krajów w tym wszystkie 28 państw członkowskich Unii oraz dodatkowe Państwa wchodzące w skład Europejskiej Stefy Ekonomicznej, Szwajcarię, Rosję, parę krajów na bliskim wschodzie oraz graniczących z morzem śródziemnomorskim.

 

Ile czasu zajmuje MIB rozpatrzenie mojego roszczenia?

Jeżeli twoje roszczenie jest ograniczone tylko do uszkodzenia własności lub drobnego urazu, powinno zostać rozwiązane w ciągu 4-5 miesięcy. W przypadku jednak, gdy odpowiedzialność jest zaprzeczona, są problemy z uzyskaniem dowodów lub uraz jest na tyle poważny, że potrzebny jest raport policyjny, rozpatrzenie roszczenia może chwilę zająć.

Roszczenia angażujące agencje zagraniczne także mogą chwilę zająć, a to ze względu na to, że dużo w nich zależy od responsywności agenta zagranicznego.

 

Proces

MIB stara zajmować się roszczeniami jak najbardziej efektywnie i mimo, że każde roszczenie jest inne, zazwyczaj roszczenie opiera się o standardowe procedury:

  • Numer referencyjny: MIB powinno napisać albo do nas, albo do naszych przedstawicieli, z numerem referencyjnym naszej sprawy. Po nadaniu numeru, należy przy okazji każdej korespondencji podawać numer referencyjny.
  • Roszczenia złożone online: jeżeli wysłaliśmy swoje roszczenie online, gdy już MIB wyśle nam pierwsze powiadomienie, powinniśmy wysłać wszelkie dowody popierające nasze roszczenie podając nadany nam numer referencyjny. Ich postępowanie powinno zacząć się niedługo po tym.
  • Postępowanie: MIB przeprowadzi swoje własne dochodzenie żeby ustalić fakty i czy odszkodowanie danej osobie przysługuje. Ich dochodzenie będzie dotyczyło uzyskania oświadczenia świadków, raportu policyjnego oraz kontakt z instytucjami takimi jak DVLA czy firmy ubezpieczeniowe. Mogą także wyznaczyć osobę do przeprowadzenia z nami wywiadu.
  • Jeżeli złożyliśmy roszczenie o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, będą musieli uzyskać dodatkowe informacje dotyczące naszej historii medycznej od naszego GP oraz szpitala w którym byliśmy po wypadku. Poinstruują też niezależnego biegłego z zakresu medycyny celem uzyskania opinii medycznej w twojej sprawie.
  • Jeżeli jesteśmy uprawnieni do odszkodowania, decyzja co do kwoty nie powinna zająć dłużej niż 3 miesiące. Jeżeli w wyniku postępowania MIB uzna, że nie należy nam się odszkodowanie poinformują o tym nas lub naszych reprezentantów.

Odszkodowanie od MIB należy się tylko w razie ustalenia, iż kierowca którego uważamy za odpowiedzialnego zawinił. Jeżeli zebrane dowody świadczą, że byliśmy częściowo lub w całości odpowiedzialni za wypadek, odszkodowanie będzie odpowiednio pomniejszone lub w ogóle nie przyznane. To co otrzymujemy od MIB powinno być ekwiwalentem tego co otrzymalibyśmy od firmy ubezpieczeniowej sprawcy.

 

Podsumowując, najistotniejsze jest to, żeby pamiętać, że nawet gdy drugi kierowca uciekł, był nieubezpieczony lub był ubezpieczony zagranicą, wciąż jesteśmy uprawnieni do odszkodowania.