Prowadzenie pojazdu w ruchu drogowym lub na drodze publicznej bez ubezpieczenia przynajmniej osób trzecich jest nielegalne. Mimo to nadal wielu kierowców to robi. Może to mieć ogromne konsekwencje w razie wypadku.

Zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym z powodu zaniedbania nieubezpieczonego kierowcy? A może jesteś nieubezpieczonym kierowcą poszkodowanym w wypadku z cudzej winy? Co możesz zrobić w takich sytuacjach?

 

Konsekwencje jazdy bez ubezpieczenia

W Wielkiej Brytanii na drogach przebywa ponad milion nieubezpieczonych pojazdów. Jeśli ktoś zostanie złapany na prowadzeniu pojazdu bez ubezpieczenia, a sprawa trafi do sądu, grozi mu wysoka grzywna bez górnego limitu. Inne konsekwencje to punkty karne, zakaz prowadzenia samochodu, a w niektórych przypadkach nawet zniszczenie nieubezpieczonego pojazdu.

Ponadto osoba, która spowodowała wypadek śmiertelny lub doprowadziła do urazu innej osoby prowadząc bez ubezpieczenia, otrzyma surowy wyrok uzależniony od wagi wypadku.

 

Powody odmowy ubezpieczenia samochodu

W niektórych przypadkach kierowcy, którym odmówiono ubezpieczenia, nie mają innej opcji niż prowadzić nieubezpieczone auto. Powody, dla których można odmówić ubezpieczenia samochodu, to na przykład:

  • Dokonanie zmian w pojeździe.
  • Zatajenie informacji przed ubezpieczycielem.
  • Udzielenie błędnych informacji.
  • Decyzja ubezpieczyciela ze względu na wcześniejsze doświadczenia z ubezpieczającym się.
  • Ubezpieczyciel zmienił warunki ubezpieczenia
  • Przewinienia drogowe.
  • Brak płatności wcześniejszych składek.

 

Istnieje jednak procedura odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

Zgłaszanie roszczeń z tytułu obrażeń doznanych z winy nieubezpieczonego kierowcy

 

Statystycznie nieubezpieczeni kierowcy mają większą szansę na uczestniczenie w wypadku drogowym niż osoby ubezpieczone [1]. Każdego roku 130 osób ginie a ponad 26 000 jest rannych w wypadkach, w których uczestniczą nieubezpieczone pojazdy [2].

Jeśli miałeś wypadek spowodowany przez nieubezpieczonego kierowcę, jakie masz opcje?

 

Złóż wniosek w Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Gdy kierowca nie jest ubezpieczony, Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych odpo-wiada za wypłatę odszkodowania osobom poszkodowanym. Co ważne, nawet jeśli Ty jesteś pasażerem nieubezpieczonego kierowcy, możesz zwrócić się do Biura o pomoc. Jednakże, Biuro nie wypłaci odszkodowania żadnemu z pasażerów, którzy wiedzieli o braku ubezpieczenia.

 

Roszczenie z tytułu obrażeń ciała za pośrednictwem radcy prawnego

Jeśli złożysz wniosek w Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, musisz sporo się nachodzić. Musisz wtedy zaakceptować wszelkie przyznane Ci odszkodowanie. Często jest one niższe niż oczekiwano, co pozostawia negatywne odczucia w stosunku do wymiaru sprawiedliwości.

Jeśli jednak złożysz wniosek za pośrednictwem adwokata będącego specjalistą ds. ubezpieczeń komunikacyjnych, on zadba o Twoje interesy. Ponieważ zna system, na pewno zwiększy kwotę ubezpieczenia. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej.

Roszczenia z tytułu obrażeń ciała za pośrednictwem wyspecjalizowanego adwokata są pomocne również dla pasażerów, innych kierowców oraz pieszych.

 

Czy możesz domagać się wypłaty roszczenia z tytułu obrażeń ciała, jeśli nie byłeś ubezpieczony, jednak nie jesteś sprawcą wypadku?

W niektórych sytuacjach, nawet jeśli kierowca nie ma ubezpieczenia, nie zawsze jest winien wypadku. W takich przypadkach uzyskanie odszkodowania jest trudne, ale możliwe.

Technicznie rzecz biorąc, nieubezpieczony kierowca ma takie same prawa jak nieubezpieczony pieszy. Wina za spowodowanie wypadku musi być jednak stuprocentowo pewna. Konieczne jest zebranie zeznań wszystkich świadków i jak najszybsze zawiadomienie policji, aby udowodnić, że kierowca nie ponosi winy. 

Policja wciąż jednak może oskarżyć nieubezpieczonego kierowcę. Dlatego w takich sprawach zalecana jest specjalistyczna opieka prawna.

 

Jeśli brałeś udział w wypadku drogowym, nasi doświadczeni w roszczeniach z tytułu obrażeń prawnicy chętnie pomogą Ci uzyskać maksymalne możliwe odszkodowanie. Skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer: 0161 250 7771.

[1] Instytut Doświadczonych Kierowców
[2] Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych