Artykuł zawiera ważne informacje na temat następstw prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu (także informacje o powiązanych przestępstwach). Chętnie pomożemy Ci, jeśli szukasz pomocy związanej z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu. Przedstawimy Ci ewentualne konsekwencje (np. odebranie prawa jazdy).

 

Przykłady wykroczeń drogowych związanych z prowadzeniem po spożyciu alkoholu?

Przestępstwem jest próba prowadzenia pojazdu lub nim kierowania po spożyciu niedopuszczalnej ilości alkoholu (gdy przekroczyłeś limit w wydychanym powietrzu, krwi lub moczu).

Zgodnie z s. 5 Ustawy o Ruchu Drogowym z roku 1988 (RTA 1988):

(1) Jeśli osoba –

a) Prowadzi lub próbuje prowadzić pojazd mechaniczny na drodze, lub w innym miejscu publicznym, lub
b) Odpowiada za pojazd silnikowy na drodze lub w innym miejscu publicznym
po spożyciu alkoholu w ilości większej niż dopuszczalna (w wydychanym powietrzu, krwi, moczu), jest winna przestępstwa.

Najczęściej ściganym z tym przestępstw jest punkt pierwszy. Jest to związane z prowadzeniem samochodu po przekroczeniu dopuszczalnego limit alkoholu. Jeśli poli-cja ma wątpliwości, czy prowadziłeś lub próbowałeś prowadzić pojazd, rozważa się punkt (b).

 

Jakie są limity?

Poniższa tabela przedstawia aktualne limity. Zostały one wyszczególnione w RTA z 1988 roku, s. 11. Interesujące jest, że limity różnią się w zależności od tego, czy jesteś w Anglii, Walii, Północnej Irlandii czy Szkocji.

 

Poziom alkoholu

Englia, Walia i Irlandia Pólnocna

 

Szkocja

 

Mikrogramy na 100 millilitrów w wydychanym powietrzu

35

22

Miligramy na 100 ml krwi

80

50

Miligramy na 100 ml moczu

107

67

 

Jakie są kary za prowadzenie i próbę prowadzenia pod wpływem?

 

W zależności od rodzaju wykroczenia, może być to:

s.5(1)(a)

Możesz zostać skazany na:

6 miesięcy więzienia

 

grzywnę (bez ograniczeń)

 

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok  (3 lata w przypadku, gdy skazany popełnił drugie przewinienie w ciągu 10 lat)

 

 

s.5(1)(b)

You may get:

3 miesiące więzienia

do £2,500 kary

zakaz prowadzenia samochodu

 

Co się stanie, jeśli nie dostarczę próbki?

Zgodnie z s. (6) RTA 1988, policja może zażądać próbek w celu ustalenia, czy do-szło do przestępstwa. Jeśli odmówisz bez żadnego uzasadnionego tłumaczenia, możesz narazić się na ryzyko postępowania sądowego.

Możliwe kary:

Możesz otrzymać:

6 miesięcy więzienia

 

grzywnę bez górnego limitu

 

zakaz prowadzenia pojazdu na rok

 

 

Jak może pomóc firma Optimal Solicitors?

Nasz zespół jest gotowy, aby Cię reprezentować. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami i jesteśmy gotowi, aby zapewnić Ci kompleksową obsługę w trudnym czasie.

Jeśli chodzi o skutki prowadzenia pod wpływem alkoholu, dokładnie przeanalizujemy Twoją sprawę i ustalimy linię obrony. Oprze się ona na wszystkich szczególnych okolicznościach i weźmie pod uwagę wszelkie nieścisłości proceduralne (np. jeśli nie Ty prowadziłeś pojazd), a także kwestie dostarczonych próbek. Sąd będzie mógł skupić się na Twojej wersji wydarzeń, a także na zdaniu potwierdzających Twoją linię obrony świadków.

W odniesieniu do mniejszych wykroczeń możemy w miarę możliwości powołać się na linię obrony opierającą się na tym, że w konkretnym czasie nie istniało prawdopodobieństwo, że będziesz prowadził pojazd, przekraczając dopuszczalny limit alkoholu w organizmie.

Wreszcie, w związku z brakiem dowodów, możemy rozważyć powołanie się na błędy w śledztwie i żądaniu od Ciebie próbki. W niektórych przypadkach możesz mieć uzasadnione wytłumaczenie, że próbka nie została dostarczona ze względów medycznych (np. problemy z alkomatem). Istnieje również kwestia porady prawnej. 

Choć policja nie jest zobowiązana do opóźnienia przeprowadzenia testu alkomatem, aż będziesz miał okazję porozmawiać z adwokatem, często i tak następują opóźnienia w nawiązaniu kontaktu z adwokatem przed aresztowaniem. Dlatego, jeśli możemy udokumentować, że udzielenie porady prawnej nie opóźniłoby procesu, a może zmienić przebieg sprawy, można użyć tego w obronie.

Jeśli masz podobny problem, skontaktuj się z nami pod numerem 0161 250 7771. Konsultacja telefoniczna jest bezpłatna.